banner417
banner444
24 Mart 2016 Perşembe 12:02
756 Okunma
Karaman’da 1.318 kişi öldü
banner416
Karaman ilinde 2014 yılında çeşitli nedenlerle 1 311 kişi ölürken bu rakam 2015 yılında %0,53 oranında artarak 1 318 kişiye yükseldi. Türkiye’de ise 2014 yılında 383 639 kişi ölürken 2015 yılında %2,29 artarak 392 429 kişi oldu.
Karaman’da en çok ölüm dolaşım sistemi hastalıklarından oldu.
Karaman’da Ölüm nedenleri incelendiğinde, 2014 yılındaki ilk üç hastalık grubunun sıralaması, 2015 yılında da değişmedi. Ölüm vakalarının 2014 yılında %46,8’ini (613), 2015 yılında ise %49,8’ini (657) dolaşım sistemi hastalıkları oluşturdu. İkinci sırada ise, 2014 yılında %16,9   (222) oranında gerçekleşen iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden ölümler, 2015 yılında %14,9 (196) olarak hesaplandı. Üçüncü sırada bulunan solunum sitemi hastalıklarından 2014 yılında %11,2 (147) oranında ölüm gerçekleşirken, 2015 yılında bu oran %10,6 (140) oldu.
Karaman 2014 2015
Sayı Oran Sayı Oran
Dolaşım sistemi hastalıkları 613 46,8 657 49,8
İyi huylu ve kötü huylu tümörler 222 16,9 196 14,9
Solunum sistemi hastalıkları 147 11,2 140 10,6
Endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar 69 5,3 54 4,1
Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler 65 5,0 51 3,9
Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları 51 3,9 37 2,8
Diğer 144 11,0 183 13,9
Toplam 1 311 100 1 318 100

Ülkemizde ise, Ölüm vakalarının 2014 yılında %40’ını, 2015 yılında ise %40,3’ünü dolaşım sistemi hastalıkları oluşturdu. İkinci sırada ise, 2014 yılında %20,4 oranında gerçekleşen iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden ölümler, 2015 yılında %20 olarak hesaplandı. Üçüncü sırada bulunan solunum sitemi hastalıklarından 2014 yılında %10,6 oranında ölüm gerçekleşirken, 2015 yılında bu oran %11,1 oldu.
Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin oranının en yüksek olduğu iller sıralamasında Karaman ikinci sırada yer aldı
Ölüm nedenleri daimi ikametgâha göre incelendiğinde ise, dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il Denizli, Karaman, Bolu, Yozgat ve Adıyaman olarak sıralandı. Ayrıca; iyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il ise, sırasıyla İstanbul, Rize, Kocaeli, Edirne ve Ardahan belirlendi. Karaman 77’inci sırada yer aldı.

 
Yorumlar

banner315

banner428

banner432

banner411

banner337

banner439

banner296

banner426