banner417
banner425
19 Aralık 2014 Cuma 19:15
66 Okunma
Proje Yönetim Ve Destek Ofisi Kuruldu
banner416
Bartın Üniversitesi tarafından proje yönetim ve destek ofisi kuruldu.

Proje Yönetim ve Destek Ofisi ile üniversitede proje yapma kültürünün yerleştirilmesi, araştırma ve geliştirmeye yönelik projelerin sayısının arttırılması amaçlanıyor. Bartın Üniversitesi’nde proje yapma kültürünün yerleşmesine öncülük etmeyi, üniversitede araştırma ve geliştirmeye yönelik projelerin sayısını arttırmanın teşvik edilmesini amaçlayan proje yönetim ve destek ofisi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Azize Toper Kaygın’ın sorumluluğunda çalışmalarını yürütüyor. Prof. Dr. İsmet Daşdemir’in Genel Koordinatörlüğünü, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Yıldırım’ın Genel Koordinatör Yardımcılığını yürüttüğü Proje Yönetim ve Destek Ofisi, Üniversite ve Sanayi işbirliğini geliştirici planlamalarda bulunmayı, sanayi kuruluşlarından ve iş dünyasından gelen istek ve öneriler kapsamında üniversitenin öğretim elemanlarını projeler hazırlamaya teşvik etmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Proje hazırlanması ve yönetimiyle ilgili TÜBİTAK, AB, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile yapılacak işbirliği doğrultusunda konferans, kongre gibi bilimsel toplantılar düzenleyecek olan Proje Yönetim ve Destek Ofisi, proje hazırlama, sunma ve yönetimi konularında eğitim çalışmaları gerçekleştirecek. İnovatif Çözümler Getiren Projeler Teşvik Edilecek Özgün değer, yaygın etki ve yapılabilirlik konularında proje sahiplerine danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri verecek olan Proje Yönetim ve Destek Ofisinde; Proje çıktılarının tespiti yapılarak bunların fikri mülkiyet hakkı taşıyıp taşımadığını belirlenecek, fikri mülkiyet haklarının korunmasını sağlayan hukuki düzenlemeler ve ticarileşme sürecinde proje sahiplerine destek verilecek. Araştırmacıların insanlığın birçok sorununa inovatif çözümler getiren projeler üretmeleri için farkındalık sağlamayı amaçlayan Ofiste, ticarileşme (Spin-Off) anlaşmalarının yapılması ve bunların denetimi konusunda çalışmalar yapılacak. Proje Yönetim ve Destek Ofisi; AB Projeleri ve Diğer Ülkeler Projeler Koordinatörlüğü, BAKKA, KOSGEB, SAN-TEZ, BOREN vb. Projeler Koordinatörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü, TÜBİTAK Projeleri Koordinatörlüğünden oluşuyor.

Yorumlar

banner433

banner315

banner432

banner411

banner337

banner428

banner296

banner426