banner417
banner425
22 Aralık 2014 Pazartesi 17:21
41 Okunma
Ab Bakanlığı’ndan ’2014 Yılı Mali İşbirliği Programı’ Açıklaması
banner416
Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik 1.9 milyar Avro tutarındaki programı onayladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizin Avrupa Birliği’ne katılımı yolunda Avrupa Birliği Bakanlığı’nın genel koordinasyonunda Avrupa Komisyonu ile yürütülen yoğun ve kapsamlı çalışmaların sonucunda oluşturulan 2014 yılı Mali İşbirliği Programı tamamlanmıştır. Böylece 2014-2020 dönemi için Türkiye’nin kullanacağı toplam 4,45 milyar avronun 1,96 milyar avro tutarındaki ilk kısmına ait proje/programlar belirlenmiştir. Üye ülkelerden oluşan IPA Komitesi’ne sunulan ve olumlu görüş alan program, önümüzdeki dönemde ülkemiz ve Avrupa Komisyonu arasında imzalanacak finansman anlaşmaları ile uygulama safhasına geçecektir. Avrupa Birliği Bakanlığı’nın genel koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarının katılım ve görüşleri alınarak hazırlanan programlarda ’demokrasi ve yönetişim’, ’hukukun üstünlüğü’ ve ’temel haklar’ gibi alanlarda ülkemizin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecini hızlandırmaya yönelik projelerin yanı sıra enerji, çevre, ulaştırma, bilim ve sanayi ile tarım ve kırsal kalkınma alanlarında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve müktesebat uyumunun sağlanmasına yönelik projeler yer almaktadır" denildi.

Program kapsamında uygulanacak projelerin, sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesinden kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların istihdamının artırılmasına, kayıtdışı istihdam ile mücadeleden KOBİ’lerin desteklenmesine kadar çok geniş bir alanda Türkiye’nin gelişimine katkıda bulunmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca altyapı yatırımlarına da program çalışmalarında kapsamlı bir şekilde yer verilmiştir. İşbirliği içerisinde hazırlanan projeler ile daha çok kişinin sağlıklı ve temiz içme suyuna erişiminin sağlanması için gerekli yatırımlar, atık su ve katı atık tesislerinin inşası, demiryolu ağının geliştirilmesi, sürdürülebilir kent içi ulaşımının desteklenmesi gibi çalışma alanlarında da kurumlarımız söz konusu tahsis edilen fonlardan faydalanılabileceklerdir. Diğer taraftan ülkemiz için büyük önem taşıyan kırsal kalkınma alanında da sağlanan fonlarla tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık, organik tarım, kırsal altyapının iyileştirilmesi, üretici birliklerinin kurulması gibi alanlarda yaratılacak destek mekanizmaları ile bu alanlarda faaliyet gösteren işletmeler, üretici bireyler, kooperatifler ve üretici birlikleri bu fonlardan faydalanabileceklerdir."

Yorumlar

banner433

banner315

banner432

banner411

banner337

banner428

banner296

banner426