banner417
banner425
23 Aralık 2014 Salı 12:45
16 Okunma
Ortalama Gelir Artışında Doğu Karadeniz Zirvede Yer Aldı
banner416
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2013 yılı sonuçlarına göre, bölgelerin önemli bir bölümünde gelir dağılımı eşitsizlik göstergesi gelir oranı katsayısında 2012 yılı sonuçlarına göre düşüş gözlendi.

TUİK araştırma sonuçlarına göre, İstatistik Bölge Birimleri Sınıflaması’na göre, Türkiye’de bulunan 12 bölgenin 7’sinde gelir oranı katsayısında azalma görülürken, 5 bölgede bir önceki yıla göre artış gözlendi. Bölgeler itibariyle en önemli düşüş, Doğu Marmara Bölgesi’nde, en önemli artış ise Batı Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşti. Bölgesel gelir dağılımında gözlenen iyileşme, aynı zamanda en yüksek gelir ile en düşük gelirliler arasındaki farkın azalması ile de kendini gösterirken, en zengin kesimin gelirinin en yoksul kesimin gelirine oranı olarak hesaplanan P80/P20 katsayısı bölgelerin önemli bir bölümünde düşerken, İstanbul, Batı Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise bir önceki yıla göre arttı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, bir önceki yıla göre eşdeğer ortalama hane halkı gelirindeki en yüksek artış yüzde 18,9 ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleşirken, bunu yüzde 17,9 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi izledi. Bir önceki yıla göre gelir artışının en düşük olduğu bölge yüzde 3,6 ile Orta Anadolu Bölgesi iken, gelir artışının en düşük olduğu ikinci bölge ise yüzde 9,3 ile Ege Bölgesi oldu.

Yorumlar

banner433

banner315

banner432

banner411

banner337

banner428

banner296

banner426