Karaman’da Açık İş İstatistikleri Araştırması Yapılacak

2016 yılı II. dönem Karaman İşgücü Piyasası Açık İş İstatistikleri Araştırması 16-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacak.

Karaman’da Açık İş İstatistikleri Araştırması Yapılacak

banner390

İşgücü piyasası talep araştırmaları kapsamında hem yerel hem de ulusal düzeyde işgücü piyasasını ilgilendiren veriler derlenmekte. Bununla birlikte, açık iş istatistikleri, işgücü piyasasının talep tarafına yönelik temel ve öncü bir gösterge olması bakımından ayrı bir öneme sahip.
2012-2016 Yıllarını kapsayan 2. Resmi İstatistik Programı gereği, açık işler konusundaki istatistiklerin kapsamı, söz konusu Program döneminde Avrupa Birliği mevzuatı da dikkate alınarak genişletilecek ve açık iş istatistikleri yılda 4 kez derlenecek.
Bu kapsamda, açık iş istatistiklerinin derlenmesine yönelik yeni bir araştırma tasarlandı. Saha araştırması kapsamında, ilin işgücü piyasasının bütününü yansıtacak sistematik bir yöntem ile TÜİK tarafından “iktisadi faaliyet kolu ve işçi sayısı gibi” bir takım faktörlerle öncül araştırma çerçevesi oluşturulmuş olup, anılan çerçeve içinden de bir işletme/girişim örneklem grubu belirlendi.  Sözü edilen işyerlerinde öncesinde randevu alınarak yüz yüze görüşme metoduyla ziyaret gerçekleştirilmek suretiyle ilgili veriler derlenmekte.
İlki Kasım 2014’te gerçekleştirilen çalışma 2016 yılında da 4 dönem halinde devam edecek. 2016 yılı Açık İş İstatistikleri Araştırması (AİİA) Serisinin ikinci paneli, Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) iş ve meslek danışmanı personelince 16-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
2016 yılı birinci dönem araştırmasının saha çalışması 15-29 Şubat 2016 tarihlerini; 2016 yılı ikinci dönem araştırmasının saha çalışması döneminin 16-31 Mayıs 2016 tarihlerini, 2016 yılı üçüncü dönem araştırmasının saha çalışması döneminin 15-31 Ağustos 2016 tarihlerini, 2016 yılı dördüncü dönem araştırmasının saha çalışması döneminin ise 14-30 Kasım 2016 tarihlerini kapsayacak. Böylelikle Karaman’da panel yapılı bir araştırmayla açık iş istatistikleri konusunda 2016 yılı için “devamlılığı olan 4 dönemlik bir veri setinin” oluşturulması hedeflenmekte.

Araştırmayla Bilimsel ve Anlamlı Sonuçlara Sahip Veriler Derlenmiş Olacak

2016 I. Dönem Karaman İşgücü Piyasası Açık İş İstatistikleri Araştırması
2016 Yılı İlk Çeyreği:
Referans Günü: 29 Şubat 2016
Saha Çalışması Dönemi: 15-29 Şubat 2016

2016 II. Dönem Karaman İşgücü Piyasası Açık İş İstatistikleri Araştırması
2016 Yılı İkinci Çeyreği:
Referans Günü: 31 Mayıs 2016
Saha Çalışması Dönemi: 16-31 Mayıs 2016

2016 III. Dönem Karaman İşgücü Piyasası Açık İş İstatistikleri Araştırması
2016 Yılı Üçüncü Çeyreği:
Referans Günü: 31 Ağustos 2016
Saha Çalışması Dönemi: 15-31 Ağustos 2016

2016 IV. Dönem Karaman İşgücü Piyasası Açık İş İstatistikleri Araştırması
2016 Yılı Dördüncü Çeyreği:
Referans Günü: 30 Kasım 2016
Saha Çalışması Dönemi: 14-30 Kasım 2016
Araştırmada işletmelerden, mesleklere ve cinsiyetlere göre referans dönem itibariyle çalışanı sayıları ve açık işler ve açık işlerdeki beceri türü ihtiyacı (problem çözebilme becerileri, iletişim becerileri, bireysel beceriler, sosyal ve davranışsal beceriler, teknik beceriler) konularında beyanatları alınacak.

Araştırma Kapsamında Derlenecek Veriler İşgücü Piyasasının İşgücü Talep Özelliklerini Ortaya Koyması Nedeniyle Oldukça Önemli
Araştırmayla bilimsel ve anlamlı sonuçlara sahip veriler derlenmiş olacak. Derlenecek veriler işgücü piyasasının işgücü talep özelliklerini ve gereksinimlerini ortaya koyması nedeniyle sadece “önümüzdeki dönemde Karaman’da gerçekleştirilecek mesleki eğitim kurslarının türü, hedef gruplarının belirlenmesi, harcama bütçesinin şekillenmesi” sağlanmayıp, aynı zamanda “Karaman’da ihtiyaç duyulan mesleki ortaöğretim bölümlerinin açılmasında istatistiki dayanak” oluşturacak.
İşletmelerden alınan söz konusu bilgiler, Karaman işgücü yatırımlarına (meslek edindirme ve iyileştirme faaliyetlerinde kullanılacak yöntem ve finansmana) dayanak oluşturma gayesiyle toplanmakta. Anılan amaç ve mevzuat hükümleri -4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunun 21'inci maddesi dayanağında iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde belirtilen süre dâhilinde bilgi verme zorunluluğu- dâhilinde, çalışma örneklem listesinde yer alacak işyerlerinin çalışmaya katılımla yükümlü oldukları unutulmamalıdır.


İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.