banner417
banner425
14 Kasım 2014 Cuma 03:53
16 Okunma
Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı
banner416
Yüksek Öğretim Personel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının; profesör kadrosunda bulunanlara yüzde 100’ü, doçent kadrosunda bulunanlara yüzde 100’ü, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlara yüzde 100’ü, araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlara yüzde 115’i, öğretim görevlisi ve okutman kadrosunda bulunanlara yüzde 115’i, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlara yüzde 115’i oranında her ay yükseköğretim tazminatı ödenecek.

Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanacak.

Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde olanlara, Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının; profesör kadrosunda bulunanlar için yüzde 100’üne, doçent kadrosunda bulunanlar için yüzde 90’ına, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için yüzde 80’ine, araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar için yüzde 70’ine, öğretim görevlisi ve okutman kadrosunda bulunanlar için yüzde 70’ine, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlar için yüzde 70’ine, aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilecek.

Yorumlar

banner433

banner315

banner432

banner411

banner337

banner428

banner296

banner426