banner417
banner425
24 Kasım 2014 Pazartesi 20:40
23 Okunma
Zarar Eski Müdürden Tahsil Edilecek
banner416
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın 2008 yılında göreve gelmesiyle rektörlük tarafından OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu’nda tespit edilen usulsüzlük neticesinde oluşan kamu zararının tahsili amacıyla dönemin Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Atilla Tekat aleyhine Samsun 3 Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan alacak davası üniversite lehine sonuçlandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın 2008 yılında Rektörlük görevine gelmesiyle üniversiteyle hiçbir ilgisi olmayan OMÜ-SAS Spor Kulübü’ne Olimpik Yüzme Havuzu’nun kiralandığı, üniversite döner sermayesine yatırılması gereken havuz giriş ücretlerinin hukuka aykırı bir şekilde OMÜ-SAS Kulübü’ne aktarıldığı, bu nedenle OMÜ’nün zarara uğratıldığı yapılan inceleme sonucunda tespit edilmişti. İnceleme raporuna dayanılarak OMÜ Rektörlüğü tarafından Samsun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin E:2011/409 sayılı dosyası kapsamında açılan davada mahkemece ‘Bilirkişi heyetinin raporunun ekinde hesap tabloları incelendiğinde OMÜ-SAS Kulübü’nün aylık ve yıllık gelirleriyle yüzme havuzunun aylık ve yıllık gelirleri karşılaştırıldığında soruşturmanın ortaya çıkmasından sonra havuz gelirlerinde büyük oranda artış olduğu bu durumun davacıya (OMÜ) ait havuz gelirlerinin OMÜ-SAS Kulübü’ne bağış yoluyla aktarıldığı iddiasını güçlendirildiği, kiralamanın sadece kulübün sporcularını kapsadığı, kursiyerleri kapsamadığı, dolayısıyla kursiyerlerden döner sermaye adına havuzu giriş ücretinin alınması gerektiği, OMÜ-SAS Spor Kulübü’nün düzenlediği kurslar karşılığı aldığı kurs ücretinin bağış olarak aldığı ve dernek alındı makbuzlarına bağış ibareleri yazıldığının anlaşıldığı, bu nedenle davanın kabulü ile 160 bin 171,96 TL kamu zararının üniversiteye ödenmesine’ karar vermiştir. Samsun 3 Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı ile dönemin Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Atilla Tekat’ın üniversiteye ait OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu Başkanı olduğu OMÜ-SAS Kulübü’ne 2003, 2004, 2005, 2006, 2007-Ağustos 2008 tarihlerinde hukuka aykırı olarak faydalandırdığı, başkanı olduğu OMÜ-SAS Kulübü üyeleri dışındaki sporcuların üniversite döner sermayesine yatırılması gereken ücretleri bağış adı altında başkanı bulunduğu kulübün hesabına aktardığı ortaya konulmuştur. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin yolsuzluklarla ilgili hassasiyeti bundan sonrada hukuki alanda vereceği mücadeleyle devam edecektir” denildi.

Yorumlar

banner433

banner315

banner432

banner411

banner337

banner428

banner296

banner426