banner417
banner425
25 Kasım 2014 Salı 10:48
494 Okunma
1 Aralık 2014 Pazartesi Son Gün
banner416
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 73 üncü maddesi ile 30.04.2014. tarihi dahil önceki dönemlere ilişkin yasanının yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleşmiş ve ödenmemiş vergi, bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında kanun kapsamında takip edilen; adli ve idari para cezalarına taksit imkanı getirilmiştir. Bu madde kapsamında mükelleflere bir yandan taksitle ödeme kolaylığı sağlanırken diğer yandan bir kısım alacaktan vazgeçilmektedir. Bu büyük fırsattan yararlanmak için başvuru süresi 1 Aralık 2014 Pazartesi tarihinde sona ermektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları açısından bir an önce yapılandırma için başvurmaları gerekmekte olup, 01/12/2014 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilemeyecektir. Ayrıca başvuru yapmayan mükelleflerin borçlarının tahsili için 6183 sayılı kanunun verdiği yetkiye istinaden menkul ve gayrimenkul mallar üzerine haciz tatbiki, banka hesaplarına e-haciz gibi cebri uygulamalara gidileceğinin mükelleflerce bilinmesi gerekmektedir.
Son Güncelleme: 25.11.2014 10:58
Yorumlar

banner433

banner315

banner432

banner411

banner337

banner428

banner296

banner426