10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemize ulaşan kutlama mesajları

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü

banner390

Murat Koca'nın Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Vali Murat Koca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Murat Koca'nın Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı;

Gazetecilerin haklarını "fikir işçisi" olarak düzenleyen 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 1. Maddesinde değişiklik yapan 212 sayılı Kanun, bundan 54 yıl önce 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu gün, Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadırDemokrasinin temel unsurlarından birisi de, hiç şüphe yoktur ki, özgür bir basının varlığıdır. Basının özgür olması, demokratik toplum olmanın da bir gereğidir. Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Basının sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirebilmesinin şartı, basın özgürlüğünün sağlanması ve korunmasıdır. Bireyin haber alma hakkını kullanmasına aracılık eden basının, doğru ve tarafsız bir görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirme, her şart altında toplum yararını gözetme sorumluluğu vardır. Bu yaklaşımın halkımızın basınımıza güvenini sürekli kılacağı gibi basınımızın itibarını da daha yukarılara taşıyacağı muhakkaktır. Mesleğin yıpratıcı ve zor şartlarına rağmen, üstün bir çabayla topluma hizmet eden basın çalışanlarının haklarının korunmasını ve daha iyi imkânlara kavuşturulmalarını temenni ediyorum. Bu düşüncelerle her türlü zorlu şartlarda son derece özverili bir şekilde gayret göstererek, kendi etik değerlerini de titizlikle takip eden, tarafsız habercilik unsurlarını göz önünde bulunduran, yerel ve ulusal basın mensuplarımızın ve çalışanlarının “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Ertuğrul Çalışkan'ın Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Ertuğrul Çalışkan'ın Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı;

Dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan basın mensuplarımızın yanı sıra yerel bazda çalışan basınımız da kentimizdeki gelişmeler hususunda halkımızı bilgilendirmektedir. Karamanımızın kültürel ve sosyal gelişiminde büyük bir rol oynamaktadır. Bu yönüyle basın, toplumun bilgilendirilmesinden ziyade kentlerin gelişiminde de önemli bir katkı sağlamaktadır. İlkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde görevlerini başarıyla yürüten tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.

Celalettin Güngörer'in Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

İl Genel Meclis Başkanı Celalettin Güngörer 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

İl Genel Meclis Başkanı Celalettin Güngörer'in Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı;

Basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilen bu özel günün hep birlikte 54.yılını kutlamaktayız. Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarımızın yorum ve görüşleri, idareciler olarak bize de çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır. Toplumu aydınlatma misyonunu üstlenen basın kuruluşlarımızın topluma katkıları çok büyüktür. İnanıyorum ki, basın kuruluşları ve basın çalışanları, demokrasi ve evrensel değerlere bağlı, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, hızlı ve objektif habercilik anlayışı ile yüklendikleri bu misyonu, layıkıyla yerine getirerek kamu vicdanını aydınlatan ışık olmaya devam edeceklerdir. Ayrıca, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler için yürütülmekte olan çalışmalar ile projelerin paylaşılması ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde basının katkısı önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü en içten duygularımla kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum.

Nazmi Ünlü'den Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

AK Parti Karaman İl Başkanı Nazmi Ünlü 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Nazmi Ünlü'nün Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı;

Medya, iletişimin temel taşlarından ve demokrasinin işlemesini sağlayan en önemli kurumlardan biridir. Bireylerin gerçekleri öğrenmesinde ve düşüncelerini ifade etmesinde etkili bir araç olan basın yayın organlarının gücü, haberleşme çağını yaşadığımız günümüzde daha çok hissedilmektedir.  Halkımızın bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi ve eğitilmesi ancak basın kuruluşlarının duyarlılığıyla mümkün olacaktır.

Milletçe birlik, beraberlik, güven ve istikrarı korumak ve devam ettirmek, basın camiamızın önderliğinde hepimizin en önemli görevidir. Basın mensuplarımızın, her konuda yapıcı, toplumu doğru bilgilendirme amaçlı olarak, sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerine ve başarılı olacaklarına inanıyorum. Onların başarısına zemin hazırlamak, şimdiye kadar olduğu gibi daima bizim önceliklerimizden olacaktır.

Bu vesileyle, büyük bir gayretle çalışan gazetecilerimize Karaman’a hizmetlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum.

Ahmet Akça'nın Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

AK Parti Karaman Merkez İlçe Başkanı Ahmet Akça 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Ahmet Akça'nın Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı;

Gazeteciliğin, kamuoyuna haber ve bilgi akışını objektif bir şekilde sağlamak, toplumsal sorunlar karşısında kamuoyu oluşturmak, demokrasinin güçlenmesi ve gelişmesine katkı sunmak gibi önemli bir misyonu vardır.

Basın, toplumun aydınlatılmasında, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde çok önemli görevler ifa etmektedir.

Basın çalışanları ve gazete emekçileri çok güç şartlarda zaman zaman hayatlarını dahi riske atarak, habere ulaşmak ve topladığı haberleri en doğru, tarafsız ve en hızlı şekilde halka ulaştırmak için büyük gayret sarf etmektedirler.

Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, basın sektöründe hizmet veren yerel ve ulusal basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, tüm basın mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum.

İsmail Atakan Ünver'in Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Karaman İl Başkanı İsmail Atakan Ünver 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

İsmail Atakan Ünver'in Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı;

10 Ocak 1961 tarihi gazetecilerimizin çalışma ve sosyal haklarını iyileştiren 212 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihtir ve Çalışan Gazeteciler günü olarak kutlanmaktadır. Demokrasinin temel taşlarından olan basın, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir. Ülkemizin bugün gelişen ekonomisine ve güçlenen demokrasisine özgür ve öz güvenli basınımızın katkısı büyüktür. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır. İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir görev içermektedir. Bu önemli görevi yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerimiz düzenli bir mesaisi olmadan, halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. İşletmelerin en büyük sermayesi ve en büyük varlığı kuşkusuz çalışan insan kaynağıdır. Bir ülkede iktidar vatandaşlara hangi gazetelerin okunması gerektiğini, hangi dizilerin seyredilmesi gerektiğini, medya patronlarına da kendisi ile aynı düşünmeyen muhabirleri, gazetecileri işten atmalarını söylüyorsa, o ülkede ne özgürlük, ne adalet ne de demokrasi var denilebilir. Çünkü  tutuklu gazeteci sayısı ile dünya çapında hiçbir ülkeye liderliği kaptırmayan ülkemizde, canları pahasına görev yapan basın mensuplarına yönelik her türlü olumsuz tutumun karşında durmaya ve basın emekçilerinin yanında olmaya Cumhuriyet Halk Partisi olarak devam edeceğiz. Basın emekçilerinin her geçen gün çalışma koşullarının ağırlaştığı, buna karşılık ücretlerinin zamanında ödenmediği, mesai haklarının verilmediği bir ortamda, onların yoksulluk sınırının altında yeri geldiğinde ölümle burun buruna kalarak çalışmak zorunda kaldıkları bir dönemde, her zaman doğruları yazmayı ilke edinmiş, cesur tüm gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, tüm basın emekçilerimize özgür ve tarafsız habercilik koşullarının sağlandığı ve meslek haklarına kavuştukları yarınlar diliyorum.

Şaban Şahin'in Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Saadet Partisi Karaman İl Başkanı Şaban Şahin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Şaban Şahih'in Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı;

Bireyin haber alma hakkını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtarak kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan Gazetecilerimiz, düşünce ve ifade özgürlüğünün en önemli vesilelerindendir. Düşünce özgürlüğünün en etkili aracı olan basınımız, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi önemli bir görevi ifa etmektedir. Özelde yerel gazeteler, kalkınmışlığın gelişmişliğin ve demokrasinin en önemli göstergelerindendir. Bizim anlayışımıza göre yerel gazeteleri güçlü olmayan şehirler de güçlü değildir. Şeffaf bir toplumu mümkün kılan en önemli unsurlardan biri, özgür ve tarafsız basının varlığıdır. Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın sesi olan, hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan her türlü ortam ve şartlarda ilkeli ve tarafsız bir anlayışla görevlerini yerine getirdiğine inandığım gazeteci arkadaşlarıma başarılar diler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım.

Mehmet Şahne'nin Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Karaman İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Mehmet Şahne'nin Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı;

İnsanları bilgilendirme bireysel ve toplumsal gelişimi sağlama adına gece gündüz demeden, her türlü güçlüğe göğüs gererek, halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan gazetecilerin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nü kutlar, başarılarınızın devamını temenni ederim. Ayrıca görevleri başında hayatını kaybeden gazetecilerimize Allah’tan rahmet dilerim.

Asım Sultanoğlu'nun Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Asım Sultanoğlu'nun Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı;

Zaman zaman hayatlarını dahi riske atarak ciddi fedakârlıklarla görevlerini yerine getiren basın mensuplarımız, doğru haber verme ve kişilik haklarına saygı gibi önemli temel değerleri de benimseyerek kamuoyunu bilgilendirme ve topluma ışık tutma bilinciyle görevlerini icra ediyorlar. Tüm toplumlarda vazgeçilmez bir unsur olarak görülen basın; ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda, ilkeli ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ile görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen önemli bir kurumdur. Gazeteciler yaptıkları haber ve değerlendirmeler ile toplumu doğru bilinçlendirme sorumluluğu taşımaktadır. Bireyin haber alma özgürlüğüne hizmet ederek günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olan gazeteciliğin, doğrudan bireysel algılara tesir edebildiğinden, objektif, tutarlı ve kamu yararını gözeten bir hizmet anlayışıyla gerçekleştirilmesi de önem arz etmektedir. Bu düşüncelerle basın yayın organları içerisinde çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, görevlerinde başarılar dilerim.Mehmet Alagöz'ün Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

KMÜ İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Alagöz, , 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Mehmet Alagöz'ün Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı;

Basın; toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaştırmaya sevk eden önemli bir kurumdur. Kamuoyuna, doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla ülke ve dünya gerçeklerini aktarma konusunda son derece kritik bir noktada bulunan ve farklı görüşlerin seslendirilmesine imkan sağlayarak ifade özgürlüğünün hayat bulmasını sağlayan basın, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya sevk eden önemli bir kurumdur. Gelişen olaylar çerçevesinde haber yapan gazeteciler bölge, ülke ve dünya gündemini belirlemede büyük rol oynamaktadır. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşanan olaylar ve gelişmeler konusundaki bilgilere, her gün kolayca ulaşabilmemizi sağlayan, doğru ve tarafsız haber yaparak, görevlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren basın mensuplarımızın çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak, toplum olarak hepimizin görevidir. Şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması için yapılan çalışmalar ile projelerin paylaşılması ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde yerel basının katkısı büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, şehrimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarımızın yorum ve görüşleri, yöneticiler olarak bize de çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır. Bu duygularla; öncelikle şehrimizde hassasiyetle görevlerini yerine getiren basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, medyamızın her türlü kolunda çalışan değerli gazetecilerimiz başta olmak üzere tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini dilerim.

Mustafa Toktay'ın Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Mustafa Toktay'ın Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı;

Güvenilirlik, doğru haber, objektiflik, basın meslek ilkelerine bağlılık, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi unsurlar, demokratik toplumlar için vazgeçilmezdir. Demokrasi ile kamuoyu arasındaki güçlü bağ, kamuoyunun oluşmasında en doğru ve objektif bilgilendirme kaynaklarından biri olan basının önemini artırmaktadır. Çok büyük emek, fedakârlık ve sorumluluk isteyen gazetecilik mesleği, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine de önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle;  basına gönül vermiş, bu yolda emek veren tüm gazetecilerimizin, sosyal haklarını güvence altına alan yasanın yürürlüğe girmesinin yıl dönümü olan “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü” tebrik ediyor, özverili çalışmalarla sağladıkları başarılarının devamını diliyorum.

Gökhan Alkan 'ın Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı M. Gökhan Alkan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Gökhan Alkan 'ın Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı;

Güvenilirlik, doğru haber, objektiflik, basın meslek ilkelerine bağlılık, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi unsurlar, demokratik toplumlar için vazgeçilmezdir. Demokrasi ile kamuoyu arasındaki güçlü bağ, kamuoyunun oluşmasında en doğru ve objektif bilgilendirme kaynaklarından biri olan basının önemini artırmaktadır. Çok büyük emek, fedakârlık ve sorumluluk isteyen gazetecilik mesleği, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine de önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle;  basına gönül vermiş, bu yolda emek veren tüm gazetecilerimizin, sosyal haklarını güvence altına alan yasanın yürürlüğe girmesinin yıl dönümü olan “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü” tebrik ediyor, özverili çalışmalarla sağladıkları başarılarının devamını diliyorum.Hakan Şahiner'in Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Karaman Şube Başkanı Hakan Şahiner 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Hakan Şahiner'in Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı;

Kamu yararına çok önemli bir görevi ifa eden basın; ilkeli, doğru ve objektif yayıncılık anlayışıyla çalışarak, halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Gazeteciler, gecesini gündüzüne katarak, kar, kış, sıcak, soğuk, tehlike demeden canla başla çalışarak, haber ve değerlendirmeleri ile toplumu doğru bilgilendirme görevlerini yerine getirmektedirler.

Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın; önemli ve etkin bir denetim organı olma hasebiyle demokrasinin temel unsurlarından biridir. Basının güçlü olması, kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması bakımından hayati önemdedir. Bundan dolayı gazetecilik, günümüzün en dinamik ve fedakârlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle şehrimizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması için gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan, yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti ifa eden değerli basın mensuplarımızın, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım.

Hakan Şahiner'in Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Karaman Şube Başkanı Hakan Şahiner 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Hakan Şahiner'in Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı;

Kamu yararına çok önemli bir görevi ifa eden basın; ilkeli, doğru ve objektif yayıncılık anlayışıyla çalışarak, halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Gazeteciler, gecesini gündüzüne katarak, kar, kış, sıcak, soğuk, tehlike demeden canla başla çalışarak, haber ve değerlendirmeleri ile toplumu doğru bilgilendirme görevlerini yerine getirmektedirler.

Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın; önemli ve etkin bir denetim organı olma hasebiyle demokrasinin temel unsurlarından biridir. Basının güçlü olması, kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması bakımından hayati önemdedir. Bundan dolayı gazetecilik, günümüzün en dinamik ve fedakârlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle şehrimizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması için gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan, yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti ifa eden değerli basın mensuplarımızın, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım.

 

 

 

 

 

 

 

 


İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.