banner417
banner444
13 Haziran 2015 Cumartesi 18:51
244 Okunma
MHP İl Başkanı Yılmaz sitemizi ziyaret etti
banner416
Sitemizi zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da ko­nu­şan Yıl­maz, 7 Ha­zi­ran'da ya­pı­lan genel se­çim­le­ri­ni de­ğer­len­dir­di ve MHP'ye genel se­çim­de des­tek veren her­ke­se te­şek­kür etti. Yıl­maz ay­rı­ca seçim sü­re­cin­de se­vi­ye­li bir şe­kil­de MHP'nin ça­lış­ma­la­rı­nı da ka­mu­oyu­na ak­tar­ma­sın­dan do­la­yı ga­ze­te­mi­ze te­şek­kür etti.
Son Güncelleme: 13.06.2015 18:59
Yorumlar

banner315

banner428

banner432

banner411

banner337

banner439

banner296

banner426