31 Ocak 2012 Salı 09:17
814 Okunma
Karaman Belediyesi' nden Halkımıza Duyurulur.
Evsel Atık Bedeli 27.10.2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik gereğince zorunlu olarak tahsil edilmektedir.
    Söz konusu yönetmeliğin 5. maddesi ile atık su ve evsel atık hizmet tarifelerinin belirlenmesinde;
1-    Toplam maliyetlerin tarifelere yansıtılması
2-    Tarifelerin, kirleten öder ilkesine göre belirlenmesi esası getirilmiştir.

Yine aynı yönetmeliğin 7. ve 8. maddelerinde idarelerin görev ve yetkileri; ‘Atık su ve evsel katı atık hizmetlerini vermekle, atık su ve evsel atık tarifelerini belirlemek ve ücretleri toplamakla görevli oldukları, abone ve atık su üreticilerinin yükümlülükleri başlıklı’ 9. madde ile ‘Aboneler ve atık üreticileri bu yönetmelikle belirlenen esaslara uygun olarak, belirlenen tarifelere göre faturalanan atık su ve evsel atık ücretlerini ödemekle yükümlü’ oldukları düzenlenmiştir.
  Bu çerçevede su bedeli ile birlikte tahsil edilen atık su ve evsel katı atık bedeli; su bedeline yapılan bir ücret artışından olmayıp, yukarıda belirtilen yönetmelik gereğince tahsili zorunludur.
  Kaldı ki bu ücretler yasal olarak birçok belediye tarafından 2011 yılında da uygulanmıştır.

Yorumlar

banner327

banner315

banner356

banner412

banner411

banner405

banner337

banner296

banner406

banner64