banner417
banner425
31 Ekim 2014 Cuma 13:03
21 Okunma
Afad Toplantısı Başladı
banner416
Afet durumunda acil müdahale yapılabilmesi noktasında yapılacakların gözden geçirildiği toplantı başladı.

Valilik Salonu’nda düzenlenen AFAD toplantısında, ilgili kurum yetkililerine afet durumunda acil müdahale yapılabilmesi noktasında yapılacaklar, kurum ve kuruluşların görevleri ve koordinesi hakkında yapılacak çalışmalar anlatıldı.

Toplantı hakkında bilgi veren Malatya Afet ve Acil Durum Müdürü Hamza Demiralp, toplantıda eksiklerini göreceklerini ifade ederek, “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) amacı afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi. sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerin’ belirlemektir . Afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonundan, eğitim politikalarının oluşturulmasından ve bu konularda mevzuat düzenlemeleri yapılmasından Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim’ Başkanlığı (AFAD) sorumludur. Ulusal düzey hizmet grubu planlarının hazırlanması ve uygulanmasından hizmet grubundan sorumlu ana çözüm ortağı olan bakanlık, kurum ve kuruluşlar asli sorumlu olmakla birlikte, hizmet grubu planlarında görevlendirilen destek çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşlardır. Özel sektör, STK’lar ve gerçek kişiler de ayrı ayrı sorumludur. Bakanlık, kurum ve kuruluşlarda planların hazırlanması ve uygulanmasından en üst yöneticiler, İl afet müdahale planlarının hazırlanması ve uygulanmasından valiler, özel kuruluşlarda ise sahipleri veya yetkili temsil organları sorumludur. Plan çalışmaları öncelikle 6 pilot ilde başlatılmış. Bu illerin yaptığı çalışmalar sonucunda diğer iller gibi ilimizde de gerekli çalışmalar başlatılmıştır . Ek olarak, Ulusal Düzey Hizmet Grubu planlarının mevcut/geliştirilmiş hallerinden faydalanılarak ve gerekmesi halinde Ana ve Destek Çözüm Ortakları ele 3. Odak Grup toplantıları yapılarak, iş süreçlerinin hazırlanması çalışmalarına devam edilmektedir. Süreç çalışmasının ve yenilenen senaryonun ışığında revize edilen ihtiyaç analizleri ve kapasite geliştirme kararlarının planlara yansıtılmasını müteakip Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planlarının onaylanma aşamasına gelinecektir” ifadelerini kullandı.

“Diğer yandan yerel düzeyde 26 hizmet grubu için ve Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri arasındaki iş süreçlerin hazırlanması çalışmalarına da devam edilmektedir. Bu gün burada toplanmamızın amacı da bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek, ana ve destek çözüm ortaklarının yapması gereken Hizmet Grubu Operasyon Planlarının yapılmasını sağlamak. İstenilen bilgilerin tam ve zamanında gönderilmesini sağlamaktır” diyen Demiralp, AFAD koordinesinde yapılan toplantının 15 gün süreceğini kaydetti.

Yorumlar

banner433

banner315

banner432

banner411

banner337

banner428

banner296

banner426