14 Mart Tıp Bayramı Mesajları

Sitemize ulaşan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajları

14 Mart Tıp Bayramı Mesajları

banner390
 Karaman Valisi Murat Koca'nın 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Vali Koca yayınladığı mesajında şu ifadelere yer veri; "Eşref-i mahlûkat olan insana, adil, ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmak; hastalarımızın tutan eli, gören gözü olmak için çabalayan, 1915 Çanakkale Harbi’nde şehit olan kahraman tıbbiyeli Türk gençlerimizin ruhuyla, aynı heyecan ve özveriyle canını tehlikeye atmaktan kaçınmadan hizmet veren, kar ve tipi gibi olumsuz durumlarda mahsur kalan hastaya ulaşmak için hayati pahasına mücadele eden doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız kutsal bir görevi üstlenmektedir. 

14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle ilimizde bu değerli hizmetleri sunan, Kanuni Sultan Süleyman’ın “ Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözünü ilke edinmiş, gece gündüz demeden, zaman ve mekân tanımaksızın insanları sağlığına kavuşturmak ve hayatlarını kurtarmak için sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri titiz ve insanüstü gayretleri, büyük fedakârlıkları her türlü övgünün üzerindedir. 

Bu duygu ve düşüncelerle sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir Türkiye dileğiyle ilimizde ve yurdumuzun dört bir yanında sağlık hizmeti veren tüm hekimlerimizin ve sağlık personellerimizin Tıp Bayramını kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim."dedi.

..........

Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün 14 Mart Tıp Bayramı mesajı;

Akgün mesajında;''Tıbbın temel amacı, tüm insanların daha sağlıklı, daha mutlu bir yaşam sürmesine hizmet etmektir. Tıp, bu yönde geçmişten gelen tüm birikimleri de kullanarak sürekli bir ilerleme içerisinde olmuştur. 

Tarih boyunca, toplumsal yaşam içerisinde değişik statülere sahip olan hekimliğin, insanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı amaç edinen yaklaşımıyla, kutsal, saygın ve onurlu bir meslektir.

 Sağlık hizmetlerinin en yaygın ve en etkili biçimde halkımıza ulaştırılmasını Cumhuriyetin kurulmasından bu yana temel ilke edinen Türkiye'de, AK Parti döneminde de önemli adımlar atılmış ve tıp daima, dünyadaki gelişim ivmesine koşut bir gelişim sergilemiştir.  Türk tıbbı, dünyada yaşanan gelişmelerin hiçbir zaman gerisinde kalmamış, doktorlarımızın ve diğer sağlık personelinin gösterdikleri üstün çabalar ile kimi zaman da bu gelişmelere öncülük ederek, tıp bilimini yönlendirmiştir. Bugün bilim adamlarımızın, yurdumuzda ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaptıkları başarılı çalışmalarla tıp bilimine katkıda bulunmasından hepimiz gurur duymaktayız.

Sağlık hizmetlerinde ulaştığımız düzey sevindirici olarak değerlendirilebilir, ancak hiçbir zaman yeterli görülmemelidir.  Çağdaşlık yarışındaki iddiamızın sürdürülebilmesi için sağlık sistemimizin geliştirilmesi, bu kapsamda insanımıza daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesi öncelikli görevlerimizden biri olmalıdır. Sağlık sistemimizin aksayan yönlerinin düzeltilmesi ve insanımızın ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması yönünde beklenilen adımlar atılırken, kendi toplumsal gerçeğimiz göz ardı edilmemeli, sorunlara uzun vadeli, kalıcı çözümler üretilmelidir. Temel hedefimiz, vatandaşlarımızı en iyi yaşam koşullarına kavuşturmak, onların sağlık, eğitim ve diğer sosyal hizmetlerden daha iyi yararlanmasını sağlamaktır. Millet ve devlet olarak göstereceğimiz planlı ve özverili çabaların, bilimsel destekli olarak yürütülmesi, amaçlara ulaşılması konusunda yol gösterici olacaktır. 

Bu düşüncelerle tüm doktorlarımızın ve diğer sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, tüm vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum,''dedi.


...........

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr. Nuriye Ulu’nun Tıp Bayramı Mesajı;

''14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanan ülkemizde; öncelikle sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan tüm çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutluyorum.
İnsanı yaşatmayı ve insan acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, karşılaşılan türlü güçlüklere rağmen; kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Gece- gündüz ayırmadan, bayram- tatil demeden, mesai saati gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışarak her türlü çabayı gösteren, bizlerin daha sağlıklı ve daha mutlu bir hayat sürmesi için en güç koşullarda bile sağlık hizmetlerinin her alanında fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN,''dedi.


............

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRÜ Dr.Ali Rıza ALTUNSOY' un 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI

''Bugün, Türk Tıp Eğitiminin doğum günü olması dolayısıyla ayrı bir önem arz etmektedir. Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesinde büyük katkı sağlayan sağlık çalışanları için 14 Mart Tıp Bayramı özel bir gündür. 
Sağlıklı toplumlar, sağlıklı insanlardan oluşur. Her insanın doğuştan kazandığı hakların başında yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirme hakkı yer almaktadır. Bunun gerçekleştirilmesinde de sağlık çalışanlarına büyük görevler düşmektedir. Sağlıkla ilgili çalışmalar ve yatırımlar bugünün dünyasında ülkelerin gelişmişlik düzeyini yansıtmaktadır. Bu noktadan hareketle sağlık alanında dünya standartlarını yakalamak, sahip olunan insan gücünün ve genç nüfusun sağlığını korumak, ülke olarak temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedefe ulaşmada bize düşen görevi fazlasıyla yerine getiren tüm çalışanlarımızın titiz ve insanüstü gayretleri için kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. 
İnsanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren sağlık çalışanlarımızın insan yaşamına saygıyı ifade eden 14 Mart Tıp bayramını kutluyor başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum,''dedi

............

Karaman Özel Selçuklu Hastanesi'nin Tıp Bayramı Mesajı;

"Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, insanların daha sağlıklı ve daha mutlu hayat sürmesi için zor şartlarda görev yapan bütün hekimlerin ve sağlık personelinin '14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz.

..........


Sağlık-Sen Karaman Şube Başkanı İdris Güneş'in 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı;
2003 yılında uygulamaya konan Sağlıkta dönüşüm sürecine bakıldığında, Doktorundan hemşiresine, hizmetlisinden mühendisine tüm sağlık çalışanları çok büyük gayret ve özveriyle üstlendiği görev ve sorumluluğu layıkıyla yerine getirdiği görülmektedir. 

Bu dönemde hem 1. Basamak hem de yataklı tedavi hizmetlerinde ulaşılabilirlik ve hasta memnuniyeti açısından anlamlı iyileşmeler olmuştur. Sağlık kurum- kuruluşlarına yılda kişi başına sağlık hizmetlerine müracaat sayısı 2003’te % 3 iken 2010 yılında % 7’ye çıkmıştır. Ülkemizde her 1000 kişilik nüfusa düşen hemşire sayısı 2010 için 1,6 iken, OECD ortalaması % 8.7 olduğu düşünüldüğünde iki kat artan iş yükü ve personel yetersizliğine rağmen sağlık çalışanının özverisi ve gayretiyle % 39,5 olan sağlık hizmetinden memnuniyet oranı 2010 yılı itibariyle % 76’ler düzeyine ulaşmıştır. 

Yine aynı dönemde sağlık çalışanı, her 14 Mart’ta sağlık personeline yapılan klişeleşmiş övgüler, özenle seçilmiş kelimelerle kurulmuş güzel cümleler, her yıl verilen ama yerine getirilmeyen sözlerden başka bir şey görememiştir. Yapılan fedakarlığın, emeğin, verilen gayret ve çabanın özlük, mali ve sosyal ödüllendirilmesi bir yana, uygulamaya konan en son ek ödeme yönetmeliği ile çalışanlara adaletsizlik, haksızlık ve ayrımcılıktan başka bir şey verilmemiştir. Sağlık Bakanlığı bundan sonra sağlık çalışanın mali ve özlük haklarında herhangi bir geriye gidiş olmayacağının sözünü vermesine karşın çalışanların emeğinin verilmemesi, emek verenler arasında adalet sağlanmaması, bazı çalışanların emeğinin yok sayılmasını en basit ifadeyle ahde vefasızlık,  inanç ve etik değerlerin dışlanması olarak görüyoruz.

Tüm Sağlık Çalışanları 14 Mart’ı bayram olarak kutlamak bir yana, gördüğü yada her an görebileceği şiddet kaygısı, personel yetersizliğinden kaynaklanan ağır iş yükü ve hakkı ödenmeyen fazla mesainin stresi, ek ödemede yapılan adaletsizlikler sonucu güvenini ve ümidini kaybetmiş, bıkkın, yorgun, mutsuz, tükenmiş durumda, kendisini aldatılmış hissetmektedir.

Sağlık çalışanını her 14 Mart’ta söylenen sözler, övgüler, deyim yerindeyse ağzına çalınan bir parmak bal mutlu etmemektedir. Sağlık çalışanının 14 Mart’ta bayram yapabilmesi için asgari talepleri karşılanmalı, çalışanlarda hakkaniyet,  güven duygusu tesis edilmeli, çalışma barışı ve iş motivasyonu yeniden sağlanmalı, Bakanlığına olan güveni tazelenmelidir. 

Bu amaçla Sağlık Sen olarak, sağlık çalışanları adına taleplerimiz;

--Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı caydırıcı tedbirler alınmalıdır.

--Ek ödemeyle ilgili adaletsiz ve yanlış uygulamalar bir an önce düzeltilmelidir. Kısaca değinecek olursak; Tam gün yasası ile hekimlere garanti gelirlerinin bir kısmı emekli keseneklerine yansıtılmaya başlanmış. Hekim dışı personel için de aynı uygulama da hayata geçirilmelidir.

Niteliğe değil, niceliğe bakıldığından hizmetin sonuçları üzerinde çok durulmamakta, tamamen yapılan işleme odaklanılmakta, hastaya değil puana önem verilmektedir. Bu yüzden bazı girişimler sırf puanını yükseltebilmek için gereksiz yere veya sanal olarak küçük cerrahi yerine orta/büyük cerrahi sınıfına alınmak istenmekte. Hastalar gereksiz tıbbi girişimlerle karşı karşıya kalabilmekte. Bu da halkın sağlığa olan güvenini azaltmaktadır.
Çalışanın tüm gelirinin büyük bir kısmını oluşturduğundan çalışanlar arasında uçurumların oluşmasına, iş barışının bozulmasına neden olmuştur.

Bakanlığımızdan yetkililerin, üniversiteden hocaların ve sahadan uzman arkadaşlarımızın katıldığı performans çalıştayımızda da belirttiğimiz gibi; garanti gelirin % 70, performans sisteminin % 30 karşılık bulduğu, çalışanların ek ödemelerinin de emekliliğe yansıtıldığı ve vergiden muaf tutulduğu, çalışma barışını sağlayacak bir ek ödeme yönetmeliğinin hazırlanması elzem hale gelmiştir.

--Tam Gün Yasası ile birlikte kanunda sağlık çalışanlarının mesai saati haftalık 45 saatten 40 saate düşürülmüştür. Ancak Bakanlık tarafından yayınlanan 3 Ağustos 2010 tarih 2010/55 nolu genelgeyle öğle arası 1 saat yemek ve istirahat molası verildiği gerekçesiyle 45 saatlik çalışma süresi fiili olarak uygulanmaya devam edilmiştir.

 --Sağlık çalışanlarının mesai ücretleri, nöbet ücretlerinin yaklaşık 4 katıdır. Çalışanların emeklerinin karşılığının tam olarak verilebilmesi için nöbet ücretleri artırılarak günümüz koşullarına, maaşıyla uyumlu ve uygun bir hale getirilmeli,  tutulan nöbete ek döner sermaye verilmelidir.

--Hem fiziki hem de psikolojik yönden yıpratıcı bir hizmet yürüten sağlık çalışanları fiilî hizmet süresi zammından yararlanmalıdır.

--Ağız ve diş sağlığı merkezleri, diş hastaneleri ve diş laboratuarlarının çalışma şartları düzeltilmelidir.

--4/B’li sözleşmeli memur istihdamına son verilmeli; mevcut 4/B’li çalışanlar kadroya geçirilmelidir.

--Tüm Branşlarda Lisans Tamamlama Hakkı Getirilmelidir.

--2013 yılı içerisinde unvan değişikliği takviminin belirlenerek Unvan Değişikliği Sınavı bir an önce yapılmalıdır.

--2013 yılı içerisinde 4 bin kişinin görevde yükselme sınavıyla VHKİ kadrosuna atanabilmesi için Maliye Bakanlığı’ndan gerekli kadronun ilan edilerek sınavın yapılması gerekmektedir.

Sağlık-Sen olarak biz hiçbir haksızlık karşısında sessiz kalmadık. Bakanlığın, yüz akı uygulamalarının mimarı sağlık çalışanına reva gördüğü yanlış ve haksız uygulamalar düzeltilinceye yada kaldırılıncaya kadar da susmayacağız. Bu anlamda çalışanları mağdur eden ve çalışanlarımızca da eleştirilen uygulamalar hakkında gerekli davaları açtık, sonuna kadar da bu davaların takipçisi olacağız. Çalışanlara uygulanan haksızlık ve ayrımcılık ortadan kaldırılıncaya, 14 Mart gerçek manada bayram oluncaya dek 175 bin üyemizden aldığımız gücü gerek müzakere ortamlarında, gerekse alanlarda kullanmaktan çekinmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.  Bu duygu ve düşüncelerle tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz,''dedi.

............
 

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.