banner417
banner425
11 Aralık 2014 Perşembe 11:32
23 Okunma
İhd Tunceli Şubesi’nden İnsan Hakları Haftası Açıklaması
banner416
İnsan Hakları Derneği (İHD) Tunceli Şubesi, 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası nedeniyle basın toplantısı gerçekleştirdi.

İHD Tunceli Şubesi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Şube Başkanı Gürbüz Solmaz, 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen Evrensel Bildirge’nin başlangıç bölümünde insanlık ailesinin bütün üyeleri için eşit, bölünemez ve devredilmez hakların tanınmasının, dünyada özgürlüğün, adaletin ve barışın temeli olduğu, eğer hakları korunamıyor ise herkesin zulüm ve baskıya karşı son çare olarak direnme hakkına başvurmak zorunda kalabileceğinin belirtildiğini söyledi. Solmaz, "Buna karşın günümüzde Evrensel Bildirge’de yer alan hak ve özgürlüklere dayalı uluslararası bir düzen hala kurulamamıştır. İnsanların ırkından, renginden, cinsinden, cinsel yöneliminden, dilinden, din ve mezhebinden, inancından, etnik kimliğinden, siyasi-vicdani ve felsefi kanaatinden bağımsız olarak, insan olmaktan gelen hakları ve dokunulmazlıkları olduğu temel fikri dünya çapında yeterli koruma bulamamaktadır" dedi.

2014 yılında gerek Türkiye’de gerekse Ortadoğu’da barış için mücadele edildiğine, zulüm ve baskıya karşı ise aktif direnme hakkının kullanıldığına tanıklık ettiklerini ifade eden Solmaz, "Dünyada ve Türkiye’de tüm baskılara karşın sokaklara çıkan, örgütlenen, yaşam alanlarını korumaya çalışan insanlar direnmeye, başka bir yaşam mümkün demeye çalışırken, dünyanın her yanında otoriter rejimler polis şiddetiyle bu direnci kontrol etmeye ve bastırmaya çalışıyorlar. İnsan hakları konusunda gerek dünyada gerekse de Türkiye’de evrensel insan hakları değerlerini tümüyle yerleştirebilmek olanaklı değilmiş gibi görünse de, hakları için mücadele eden halkların, işçi ve emekçi sınıfının, ezilen, sömürülen ve ötekileştirilen kesimlerin ve bireylerin mücadelesi sürdükçe umutlarımız da sürecektir" diye konuştu.

Yorumlar

banner433

banner315

banner432

banner411

banner337

banner428

banner296

banner426