banner417
banner425
25 Mart 2016 Cuma 09:14
112 Okunma
Gönüllü Kamp Liderliği Eğitimi 2016
banner416

Kamp Liderliği
Kamp lideri, Bakanlığımıza bağlı gençlik kamplarında gençlere rol model olan, genç grupları çalıştırabilen ve onları yönlendirme yetenek bilgi ve becerilerine sahip kişilerdir.
Kamp liderliği sürekli bir istihdam şekli değildir. Kamplarda görevlendirilmeleri (ağırlıklı olarak haziran ve eylül ayları arası görevlendirilmektedir) halinde, masrafları Harcırah Kanunu çerçevesinde karşılanmakta olup görev aldığı süre için Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen ücret ödenmektedir.

Başvuru Şartları
a) Son başvuru tarihi (03/04/2016) itibariyle 18 yaşından gün almış ve 30 yaşından gün almamış olmak.
b) Üniversitelerin ön lisans veya lisans bölümlerinde okuyor veya bu bölümlerden mezun olmak .
c) Başvuru tarihi itibariyle askerlikle ilişkisi bulunmamak,
d) Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.
e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından cezaları bulunmamak.
Başvurular ve Değerlendirme
Katılımcıların başvuru yapabilmesi için;
1) Önce www.gencgonulluler.gov.tr  internet portalına üye olması,
2) Sonra Gönüllü Kamp Liderliği Eğitimi başvuru formunun doldurması gerekmektedir.
Başvurular 25/03/2016 tarihinde başlayacak, 03/04/2016 tarihinde Saat 23:59’da sona erecektir.
Başvurular neticesinde yapılacak olan değerlendirmede;
• Gençlik merkezi üyesi olanlara,
• Daha önce gençlik kamplarına katılanlara öncelik tanınacaktır. 
 
Eğitime başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, gerçek dışı belge ibraz ettiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve eğitime alınmayacaklardır.
Eğitimin Yeri ve Tarihi
11-17 Nisan  2016 tarihleri arasında erkek kamp lideri adayı eğitimi,
18-24 Nisan  2016 tarihleri arasında bayan kamp lideri adayı eğitimi gerçekleştirilecektir.
Eğitimler Mersin Silifke 23 Nisan Kampı, İçişleri Bakanlığı Kampı ve Ekonomi Bakanlığı Kampında gerçekleşecektir.
Eğitime hak kazananlar eğitimden önce www.gencgonulluler.gov.tr/sorgulama adresinden duyurulacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İRTİBAT İÇİN: 0312 596 6155
                         0312 596 6465
                         0312 596 6179

Son Güncelleme: 25.03.2016 09:16
Yorumlar

banner433

banner315

banner432

banner411

banner337

banner428

banner296

banner426