banner417
banner425
27 Eylül 2016 Salı 15:10
1498 Okunma
Karaman’ın Geliri 16 bin 33 TL oldu
banner416
TR52 (Konya, Karaman) Bölgesi’nin ortalama yıllık eşdeğer kullanılabilir fert geliri 16 bin 33 TL oldu
 
Türkiye’de ortalama yıllık hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2015 yılında 16 bin 515 TL iken, İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla, TR52 (Konya, Karaman) Bölgesi, 16 bin 33 TL ile 26 Bölge arasında 10’uncu sırada yer aldı.
 
Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en yüksek bölgeler 22 bin 516 TL ile TR51 (Ankara) ve 22 bin 67 TL ile TR10 (İstanbul) iken; en düşük olduğu bölgeler 8 bin 89 TL ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)  ve 8 bin 184 TL ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu.
 
En düşük Gini TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) Bölgesinde
 
Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade etmektedir.
 
Gini katsayısı Türkiye’de 2015 yılı itibarıyla 0,397 iken, TR52 (Konya, Karaman) bölgesinde 0,366 oldu. Bu değerin en düşük olduğu bölge; 0,308 ile TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) iken, en yüksek olduğu bölge ise 0,420 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) oldu. 
 
En yüksek gelire sahip %20’lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip %20’lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı Türkiye genelinde 7,6 katı iken, TR52 (Konya, Karaman) bölgesinde 6,0 katı oldu. İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla, TR52 (Konya, Karaman) Bölgesi P80/P20 oranının en yüksek olduğu bölgeler arasında 11’inci sırada yer aldı. Bu oranın en düşük olduğu bölge 4,7 ile TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) iken, en yüksek olduğu bölge 8,1 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) oldu.
 
Göreli yoksulluk oranı TR52 (Konya, Karaman) Bölgesinde %10,3 oldu
 
Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranı TR 52 (Konya, Karaman) Bölgesinde 2014 yılında %12,1 iken 2015 yılında 1,8 puanlık azalışla %10,3 oldu.  TR52 (Konya, Karaman) Bölgesi yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler arasında 15’inci sırada yer aldı. Bu değer Türkiye’de %14,7 olarak gerçekleşirken, yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge %14,1 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur); yoksulluk oranının en düşük olduğu bölge %5,3 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) oldu.
 
Diğer bir yoksulluk sınırı olan medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk oranı TR52 (Konya, Karaman) Bölgesinde 2014 yılında %18,0 iken 2015 yılında 1,4 puanlık azalışla %16,6 olarak gerçekleşti. TR52 (Konya, Karaman) bölgesi medyan gelirin %60’ına göre hesaplanan yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler arasında 16’ncı sırada yer aldı. Bu değer Türkiye’de %21,9 olarak gerçekleşirken, yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge %23,7 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan), en düşük olduğu bölge %10,3 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) oldu.
 
Yorumlar

banner433

banner315

banner432

banner411

banner337

banner428

banner296

banner426