Müdürlük, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özçelik başkanlığında düzenlenen toplantıya Hizmet Başkanları, özel ve kamuya ait hastanelerin Yönetici ve Başhekimleri, İl Ambulans Servisi Başhekimi, Acil Servis sorumlu hekimleri ve ilgili sağlık personelleri katıldı.
112 Acil Sağlık Hizmetleri ve hastane acil servislerinin 2024 yılı çalışmalarının genel değerlendirmesiyle başlayan toplantıda il genelinde sunulan hizmetlerin kurumlar arası organizasyonu, vatandaşlara sunulan acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve işleyişinin kolaylaştırılmasına yönelik bilgilendirilme yapıldı.
Toplantı sonunda söz alan katılımcıların önerileri doğrultusunda acil sağlık hizmeti sunumunda yaşanan sorunlar ve çözüm yolları ele alınarak, karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.