Bu düzenlemelerle birlikte ayaktan hasta ile, sarı, kırmızı ve travma odalarındaki müdahalelerde yoğunluk azaltılırken, muayene, müdahale ve bekleme alanları genişletiliyor. Çalışmaların tamamlanması ile ihtiyaca göre ayrıştırılmış yeni fiziki ortamlarda vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verilecektir. Bu bağlamda Hastanemiz Acil Servisinde hastalarımıza verilen hizmet kalitesini arttırmak amacıyla, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda mevcut gözlem alanı 9 yataktan 18 yatağa çıkarılmış olup, vatandaşlarımızın bekleme ve tedavi olma süreleri azaltılması amaçlanmıştır. Yapılan son çalışmalarla birlikte yeni hizmet birimleri faaliyete geçirilerek kullanıma açılmıştır.