banner464

Aile Hekimleri Cuma Günü Grev Yapıp, Çalışmayacak

Adana Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Yaşar Ulutaş, Sağlık Bakanlığı’nın Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarına uzun ve esnek çalışmayı öngören tutumundan vazgeçmesi için yarın çalışmayarak bir günlük...

Aile Hekimleri Cuma Günü Grev Yapıp, Çalışmayacak

Adana Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Yaşar Ulutaş, Sağlık Bakanlığı’nın Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarına uzun ve esnek çalışmayı öngören tutumundan vazgeçmesi için yarın çalışmayarak bir günlük...

11 Aralık 2014 Perşembe 12:20
83 Okunma
Aile Hekimleri Cuma Günü Grev Yapıp, Çalışmayacak
Adana Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Yaşar Ulutaş, Sağlık Bakanlığı’nın Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarına uzun ve esnek çalışmayı öngören tutumundan vazgeçmesi için yarın çalışmayarak bir günlük grev yapacaklarını bildirdi.

ATO AHK Başkanı Dr. Yaşar Ulutaş, yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığını, sürdürmekte olduğu yanlış politikadan vazgeçirmeye yönelik olarak 12 Aralık Cuma günü tüm Türkiye’de bütün Aile Sağlığı Merkezlerinde uyarı amacıyla bir günlük ’grev’ etkinliği kararı alındığını söyledi.

Aile Hekimleri ve Aile Hemşireleri gazete ve televizyonlarda Sağlık Bakanının ağzından her gün yeni bir şeyler duyduğunu da belirten Dr. Ulutaş, “Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı bu sefer de, Aile Hekimlerine ve diğer Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına hafta içi saat 08.00’den 20.00’ye kadar günde 12 saat, cumartesi günleri 09.00-17.00 arasında 8 saat nöbet adı altında esnek mesai yaptıracağını ilan etmiş bulunmaktadır. Üstelik ASM çalışanlarının hastane acil servislerinde, 112 istasyonlarında ayda en az 8 saat zorunlu nöbet tutmasına ilişkin düzenlemeler de halen yürürlükte kalmaya devam etmektedir. Bakanlığa uyarı olarak, hekimler ve ASM çalışanları, TTB’nin çağrısıyla, 29 Kasım 2014 Cumartesi günü Ankara’da TTB önünde toplanarak Sağlık Bakanlığı önüne yürümüş, burada bir basın açıklaması yapmıştır. Buna rağmen, Birinci basamak sağlık çalışanlarının, temel hakları, çalışma koşulları ve toplumun sağlık hakkı için dile getirdiği talep ve önerileri maalesef dikkate alınmamıştır. Beklentimiz Sağlık Bakanlığı’nın ASM çalışanlarına uzun ve esnek çalışmayı öngören baskıcı tutumundan vazgeçmesi, hekim ve sağlık çalışanlarının örgütleriyle, alanla temas içinde halkımız yararına politikalar geliştirmesidir” diye konuştu.

Aile hekimleri grev yapıp, çalışmayacakları 12 Aralık 2014 Cuma günü saat 12.30’da Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü binası önünde toplanarak basın açıklaması yapacaklarını da bildirdiler.

Yorumlar