banner464

Ato’da Aidatları Yapılandırmada Son Gün 1 Aralık

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, üyelerinin şimdiye kadar ödemedikleri aidat borçları konusunda tanınan taksitlendirme ve indirim fırsatından yararlanabilmeleri için 1 Aralık 2014 tarihine kadar başvuruda bulunmamaları...

Ato’da Aidatları Yapılandırmada Son Gün 1 Aralık

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, üyelerinin şimdiye kadar ödemedikleri aidat borçları konusunda tanınan taksitlendirme ve indirim fırsatından yararlanabilmeleri için 1 Aralık 2014 tarihine kadar başvuruda bulunmamaları...

24 Kasım 2014 Pazartesi 10:47
61 Okunma
Ato’da Aidatları Yapılandırmada Son Gün 1 Aralık
Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, üyelerinin şimdiye kadar ödemedikleri aidat borçları konusunda tanınan taksitlendirme ve indirim fırsatından yararlanabilmeleri için 1 Aralık 2014 tarihine kadar başvuruda bulunmamaları halinde bu haklarını kaybedecekleri uyarısında bulundu.

Menevşe, 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun’un 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. İlgili kanunun 77. maddesi ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na “Üyelerin Oda ve Borsalara olan ve 11.09.2014 tarihinden önce ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen aidat, navlun hasılatından alınacak Oda payları ve Borsa tescil ücreti ile Oda ve Borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar yerine, 11 Eylül 2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti 31 Aralık 2014 tarihine kadar, kalanı üçer aylık dönemler halinde sekiz eşit taksitte ödemeleri halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların ve borç asıllarının 11 Eylül 2014 tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların tahsilinden vazgeçilecektir” hükmünü içeren geçici 18. maddenin eklendiğini bildiren Menevşe konuyla ilgili şu görüşlere yer verdi:

“Üyelerimizin bu madde kapsamında düzenlenen taksitlendirme ve indirim imkanlarından yararlanabilmeleri için 1 Aralık 2014 tarihine kadar bir dilekçe ile Odamıza başvurmaları şarttır. Yeniden yapılandırılarak hesap edilen tutarın tamamının ödenmesi halinde ödenmesi gereken tutardan yüzde 10 oranında indirim yapılacaktır. Yeniden yapılandırılarak hesap edilen tutar taksitler halinde ödenecek ise toplam 8 taksite bölünecektir. İlk taksit 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmek zorundadır. Diğer taksitler ise 3’er aylık dönemlerde tahsil edilecektir. Yapılandırılan tutarın kanunun öngördüğü sürede ödenmemesi durumunda, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme zammı gibi feri alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir. Üyelerimizin yapılandırma kolaylığından faydalanması ve indirim fırsatını kaçırmamaları için son başvuru tarihi olan 1 Aralık 2014 tarihini geçirmemeleri gerekmektedir. Yasal sürenin bitiminden sonra halen aidat borcu olan üyelerimiz hakkında kanuni yollara başvurulması zorunlu olduğundan Odamıza aidat borcu bulunan üyelerimizin zor durumda kalmamaları açısından kendilerine verilen bu fırsatı iyi değerlendirmelerini bekliyoruz.”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, ilgili yasanın 11 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe girdiğinden ve yasa maddesine göre kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan aidatların kapsam dahilinde tutulmasından dolayı, 2014 yılının Ekim ayında ödenmesi gereken Oda aidatlarının 2. taksitlerinin kapsam dışında tutulduğunu da vurguladı.

Yorumlar