banner464

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Ek Ders Ücretli Çalışan Personele Otobüs Kartı Ve Yemek Bedeli Müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Büyükşehir Belediyesi’nde ek ders ücretiyle çalışan personele EGO otobüs kartı ve yemek ücret bedellerinin ödenmesi ilişkin Başkanlık Yazısı oy birliği ile kabul edildi.Başkan Vekili Ali İhsan...

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Ek Ders Ücretli Çalışan Personele Otobüs Kartı Ve Yemek Bedeli Müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Büyükşehir Belediyesi’nde ek ders ücretiyle çalışan personele EGO otobüs kartı ve yemek ücret bedellerinin ödenmesi ilişkin Başkanlık Yazısı oy birliği ile kabul edildi.Başkan Vekili Ali İhsan...

09 Aralık 2014 Salı 10:13
57 Okunma
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Ek Ders Ücretli Çalışan Personele Otobüs Kartı Ve Yemek Bedeli Müjdesi
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Büyükşehir Belediyesi’nde ek ders ücretiyle çalışan personele EGO otobüs kartı ve yemek ücret bedellerinin ödenmesi ilişkin Başkanlık Yazısı oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Belediye Meclisi’nde ek ders ücretlilere verilen müjdenin yanı sıra Büyükşehir ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personelin yeni çıkan Mahalli İdareler Kanunu’na hakim olabilmeleri için özel eğitim programları düzenlenmesine karar verildi.

Belediye Meclisi’ne gelen kent gündemine ilişkin maddelerin dışında Belediye personeline ilişkin iki önemli gündem maddesi ön plana çıktı.

Bunlardan ilki Belediye’nin değişik birimlerinde çalışan, branşlarında uzman, yeterli belge ve bilgiye sahip rehber ve usta öğreticilere EGO otobüs kartı ve yemek bedeli verilmesi hususundaki Başkanlık Yazısı’nın gündeme alınması oldu.

Başkanlık Yazısı’nda ; “Büyükşehir Belediyesi’nde ek ders ücreti alarak görevlerini sürdüren personel, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, çalışma süresi dikkate alınarak 657 Sayılı Yasa kapsamında çalışan Devlet memurlarına verilen en fazla 90 binişlik EGO otobüs kartı verilmesi, yine aynı kanun kapsamında memurlara verilen günlük yemek bedelini geçmemek şartıyla yemek parası ödenmesi” talebi oy birliği ile kabul edildi.

Belediye personeline ilişkin görüşülen bir diğer gündem maddesi ise; Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının yeni çıkan Mahalli İdareler Kanununa uyum sağlaması için söz konusu personele özel eğitim verilmesine ilişkin madde oldu.

Meclis’te toplantıda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ve bağlı kuruluşlarının menfaatlerinin en iyi şekilde korunabilmesi için ilgili personele yönelik hizmet içi eğitimi ve araştırma programlarının düzenlenmesine ilişkin verilen önerge oybirliği ile kabul edildi.

Yorumlar