banner464

Ar-ge Harcamasının Gsyih İçindeki Payı Yüzde 0,95’e Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması 2013 verilerine göre, Türkiye’de Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı yüzde 0,95 oldu.AKDENİZ BÖLGESİ SONUCUVerilere göre, Ar-Ge...

Ar-ge Harcamasının Gsyih İçindeki Payı Yüzde 0,95’e Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması 2013 verilerine göre, Türkiye’de Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı yüzde 0,95 oldu.AKDENİZ BÖLGESİ SONUCUVerilere göre, Ar-Ge...

20 Kasım 2014 Perşembe 12:12
44 Okunma
Ar-ge Harcamasının Gsyih İçindeki Payı Yüzde 0,95’e Yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması 2013 verilerine göre, Türkiye’de Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı yüzde 0,95 oldu.

AKDENİZ BÖLGESİ SONUCU

Verilere göre, Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı yüzde 0,95 olurken, Antalya, Isparta ve Burdur illerinin dahil olduğu Akdeniz Bölgesi’nde Ar-Ge harcaması 779 310 534 TL oldu.

TİCARİ KESİM YÜZDE 47,5

Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması kapsamında kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2013 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,4 artarak 14 milyar 807 milyon TL olarak hesaplandı. Bir önceki yıl yüzde 0,92 olan Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı 2013 yılında yüzde 0,95’e yükseldi. Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamalarında ticari kesim yüzde 47,5 ile en büyük paya sahipken bunu yüzde 42,1 ile yükseköğretim kesimi ve yüzde 10,4 ile kamu kesimi takip etti.

KADIN AR-GE PERSONELİNİN ORANI YÜZDE 30,3 OLDU

Verilere göre Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 34 246 ile toplam Ar-Ge personel sayısının yüzde 30,3’ünü oluşturdu. TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı ticari kesimde yüzde 23,1, kamu kesiminde yüzde 25,2, yükseköğretim kesiminde ise yüzde 41,7 oldu.

EN FAZLA AR-GE PERSONELİ İSTANBUL (TR1) BÖLGESİNDE

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1.Düzeye göre 2013 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge yüzde 27,5 ile Ankara, Konya ve Karaman’ın dahil olduğu Batı Anadolu Bölgesi (TR5) iken, bunu yüzde 21,3 ile Doğu Marmara (TR4) ve yüzde 20,3 ile İstanbul (TR1) Bölgesi takip etti. Ar-Ge personel sayısına göre ise yüzde 22,7 ile İstanbul (TR1) ilk sırada yer almakta olup, bu bölgeyi yüzde 22,2 ile Batı Anadolu Bölgesi (TR5) ve yüzde 15,5 ile Doğu Marmara (TR4) Bölgeleri izledi.

Yorumlar