Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdildi:

“Gelişen ve büyüyen şehirlerin çok katlı binalara ihtiyaç duyması ve bu tip binalara yönelmesi pek çok açıdan zaruri olmuştur ve tabiidir ki çok katlı binalar asansörün keşfi ile yapılmaya başlanmıştır. Gün geçtikçe yoğunlaşan asansör kullanımı asansör kazalarını da beraberinde getirmektedir. Bilindiği üzere asansörler Dünya‘da kullanılan en tehlikeli makinalar arasında gösterilmektedir. Asansörler, kaldırma iletme makinaları içinde son derece emniyetli bir taşıma aracı olmak zorundadır. Asansörler, yönetmelik ve kanunlarla mecburi standartlar dahilinde üretilebilen tesislerdir. İnsan sağlığı ve can güvenliğini doğrudan etkileyen ürün grupları içerisinde yer alması nedeniyle ülkemizde imalat ve satış aşamalarında zorunlu standartlar kapsamına alınmıştır. İmalat ve montaj aşamaları tamamlanarak kullanıma açılan asansörlerin bakım ve servis uygulamaları ise çeşitli yönetmeliklerle tarif edilmiş, belirli kriterlerle bu uygulamalar zorunlu hale getirilmiştir.

Asansörlerin insan sağlığı ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak, işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrollerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği yürürlüktedir.  Bu yönetmelik kapsamında bina sorumluları, binalarındaki asansörlerin yıllık kontrollerini yılda en az bir defa yönetmelik kurallarına uygun olarak yaptırmak zorundadırlar. Bu yönetmelik gereği ayrıca idareler, asansörlerin yılda en az bir kere kontrolünün yapılması için A tipi muayene kuruluşuna yetki vermektedirler. Bu çerçevede A tipi muayene kuruluşu olan Makina Mühendisleri Odasıyla Karaman Belediyemiz arasında protokol imzalanmış ve Karaman ilindeki asansörlerin kontrolleri Makina Mühendisleri Odası tarafından yapılmaya başlanmıştır.

Karaman’da yapılan asansör kontrollerinde hizmetin daha da hızlandırılması, yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, yasal mevzuat hakkında asansör firmalarının bilgilendirilmesi amacıyla Karaman Bilim, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Karaman Belediyesi, Karaman Enerya A.Ş., asansör sektör temsilcileri, bakımcı firmalar ve Odamız Yönetim Kurulunun katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

İnsan can ve mal güvenliğinin ön planda tutulduğu asansör kontrolleriyle ilgili yapılan toplantıda; vatandaşlarımız tarafından kullanılan asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılabilmeleri için yapılması gerekenler değerlendirilmiş, kontrollerde yaşanabilecek sorunlar ve beklentiler dile getirilmiştir.  Odamız yetkilileri toplantıda, vatandaşlarımızın güvenli, kaliteli ve konforlu asansörleri kullanmalarının bu kontrollerdeki esas amaç olduğunu vurgulamışlar, yapılan çalışmalar ve devam eden kontroller hakkında katılımcılara bilgiler vermişlerdir.

Toplantı sonucunda, asansör kazaların önüne geçmek için gerekli denetim ve kontrollerin yapılması gerektiği, asansörler üzerinde belirlenen eksikliklerin giderilmesiyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin sağlanabileceği, bunun içinde kurumlar ve asansör firmaları arasındaki koordinasyonun arttırılması ve vatandaşlarımızın konuyla ilgili daha fazla bilgilendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.”