banner464

Karaman'da Artık Trafik Canavarlarına Geçit Yok

İlimizde trafik yönetimi ve denetimi daha etkin hale getiriliyor

Karaman'da Artık Trafik Canavarlarına Geçit Yok

İlimizde trafik yönetimi ve denetimi daha etkin hale getiriliyor

31 Temmuz 2013 Çarşamba 15:01
1262 Okunma
Karaman'da Artık Trafik Canavarlarına Geçit Yok
Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarında her yıl binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmekte, on binlercesi yaralanmakta ve sakat kalmaktadır. Son yıllarda, trafik kazalarının önlenmesi konusunda alınan mesafe ve trafik kazalarından dolayı meydana gelen ölümler yıllar itibariyle önemli düşüşler göstermiş olmasına rağmen, ne yazık ki trafikte halen önemli kayıplar verdiğimiz bir alan olma özelliğini korumakta, bu kazalardaki kayıplarımız, savaşların, terörün ve tabii afetlerin bıraktığı tahribat ve olumsuzluklardan daha fazla bizleri etkilemeye devam etmektedir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yönetmelik hükümleri uyarınca karayollarında: can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini ve güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak tedbir ve önlemler ile bunların uygulanmasına yönelik kazaların önlenebilmesi ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınmaması için her türlü tedbirin alınmasıyla mümkün olacaktır.
Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı Koordinasyon Kurulu 2013 yılı Temmuz ayı içerisinde ilimizde ikinci toplantısını gerçekleştirerek, eğitim, denetim, altyapı, sağlık, kampanyalar, trafik güvenliği eylem planı, gibi konular ele alınarak karayollarında meydana gelebilecek kazaların önlenmesi ve en aza indirgenmesi temel amaç olarak hedeflenmiştir.

Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planına ilişkin Başbakanlığın 2012/16 sayılı genelgesi 31 Temmuz 2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2015 ve 2020 yıllarında uygulanacak olan eylem ve denetim planları ile ülkemiz karayollarında meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların önemli ölçüde hafifletilmesi amacıyla yürütülecek çalışmalar maddeler halinde ele alınarak, vatandaşlarımızın da bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yönünde görüşmeler yapılmıştır.

İlimizde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda trafik güvenliğini tehdit eden ve gerek sürücülerin ve gerekse vatandaşların hayatını kaybetmesine sebebiyet verebilecek olumsuz durumlar ile sık sık karşılaşıldığı ve bunun sonucunda daha etkin bir trafik yönetimi ve daha etkin bir trafik denetiminin sağlanabileceği sonucuna varılmıştır.

Özellikle son hasat döneminin yapıldığı ve tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı bu zaman diliminde kamyon, kamyonet kasaları ile traktörlerin römorklarında yük üzerinde, traktör çamurluklarında insan taşındığı, bir traktöre beşer altışar römorkun takıldığı, arkasında takılı bulunan römorkun tekerinin yerinden çıkmasına rağmen halâ seyir halinde olduğu, bu araçların ışık donanımlarının eksik ve ya da standartlara uygun olmadığı, karayollarında seyir etmeleri için uygun donanımları bulunmayan patpat tabir edilen tarım aletlerinin trafiğe çıktığı, tarım işçisi taşıyan araçların birçoğunun eski model ve bakımsız olduğu, yetki belgesinin bulunmadığı, taşıma sınırları üzerinde yolcu alması nedeniyle tarım araçlarının karıştığı kazalarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği veya yaralanmaların olduğu görülmektedir.

Bununla birlikte ilimizde motorlu bisiklet ve motosiklet yaygın olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda meydana gelen yaralamalı kazalarda kask takan sürücülerin herhangi bir kafa yaralanmasına maruz kalmadıkları, ancak kask takmayan yolcuların ciddi biçimde baş, boyun ve kafa yaralanmalarına maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Trafik kazaları sonrası meydana gelebilecek yaralanmaları en aza indirebilmek için yeterli eğitimin verilmesi yanı sıra trafik ekiplerinin daha çok denetleme yapması kaçınılmaz olmuştur. Motosikletlerde sürücü veya yolcu olarak bulunanların kask kullanıp kullanmadığı konularında yapılacak denetimlerin arttırılarak devam edilerek, tüm sürücüler ve özellikle yolcuların koruyucu tertibat ile ilgili eksiklikleri giderilinceye kadar gerekli yasal yaptırımlar uygulanmasıyla çözüme kavuşacaktır.
Son Güncelleme: 01.08.2013 01:57
Yorumlar