Vatan bayrak devlet millet dilleri

Atatürk'ü anlamanın yolları

Dilde tekbir bayrak tutan elleri

Milletiyle bir bütündür Atatürk

----------------------------------------------

Kuvâ-yi Milliye kurdu birliği

İman ile bir olunca dirliği

Şehadetle şühedanın varlığı

Ulusuyla bir bütündür Atatürk

----------------------------------------------

Sevgisini gönlümüze yazdık biz

Hizmetiyle okuyup ta gezdik biz

Barış sevgi hoşgörüyü süzdük biz

Milliyetçi vatanperver Atatürk

----------------------------------------------

Devletiyle milletiyle var olan

Ordusuyla tam bağımsız hür olan

Al bayrakla gönülleri bir olan

Barış sevgi hoş görülü Atatürk

----------------------------------------------

Çok sayıda kazandığı zaferler

Şanla dolu şerefiyle seferler

Dünyalara bedel ordu neferler

Şanlı gazim kumandanım Atatürk

----------------------------------------------

Kocatepe Çanakkale özleri

Sadakatle andımızda sözleri

Zaferlerin silinmeyen izleri

Zaferden zafere koşan Atatürk

----------------------------------------------

Türk milleti şaha kalktı uyandı

Bu duyguyu tüm dünyalar duyandı

Bu hareket bilenlere ayandı

Büyük Türk milleti sizle Atatürk

----------------------------------------------

Bu millete özen önem verdiği   

Milletiyle Cumhuriyet kurduğu

İlkesiyle sözlerinde durduğu

İlkesiyle bütün olan Atatürk

----------------------------------------------

Yirmilerde meclisini kurmuştu

Armağanı çocuklara vermişti

Vadettiği sözlerinde durmuştu

Tartışılmaz bir liderdir Atatürk

----------------------------------------------

Bu millete büyük hizmet yurdunda

Eller çıkar gazi vatan derdinde

Milliyetçi bütün millet ferdinde

Milletiyle birdir gazi Atatürk

----------------------------------------------

Arı Nuri Atatürk’ü severim

Bela gelse can özümden savarım

Canü özden medhü sena överim

Teröre geçit yok diyen Atatürk

NURİ ARI 23.06.2021 KARAMAN