banner464

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Uçmaklıoğlu Mesleki Etik Değerlerinin Yitirilmesinden Dertyandı

Aydın Veteriner Hekimler Odası başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, bir çok meslekte olduğu gibi kendi mesleklerinde de mesleki etik değerlerin yitirilmeye başlandığını aradaki saygı ve sevgi ortamının giderek yok olduğunu belirterek "Maalesef...

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Uçmaklıoğlu Mesleki Etik Değerlerinin Yitirilmesinden Dertyandı

Aydın Veteriner Hekimler Odası başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, bir çok meslekte olduğu gibi kendi mesleklerinde de mesleki etik değerlerin yitirilmeye başlandığını aradaki saygı ve sevgi ortamının giderek yok olduğunu belirterek "Maalesef...

18 Ekim 2014 Cumartesi 13:06
52 Okunma
Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Uçmaklıoğlu Mesleki Etik Değerlerinin Yitirilmesinden Dertyandı
Aydın Veteriner Hekimler Odası başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, bir çok meslekte olduğu gibi kendi mesleklerinde de mesleki etik değerlerin yitirilmeye başlandığını aradaki saygı ve sevgi ortamının giderek yok olduğunu belirterek "Maalesef siyasi amaçla kurulan veteriner fakülteleri mesleğe fayda sağlamamaktadır" dedi.

Tıpkı doktorlar gibi Veteriner hekimlerin de canlılara hizmet verdiğini ve hayvanların daha sağlıklı ve kaliteli hayat sürmesi amacıyla hizmet verdiklerini belirten Aydın Veteriner Hekimler Odası başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, "Meslekteki artıştan dolayı çok değişik problemler ve çeşitli sorunlarla karşılaşıyoruz. Maalesef mesleki etik değerlerin artık tamamen yetirildiğini aradaki sevgi ve saygı ortamının yok olduğunu üzülerek görüyoruz. Şu anda çoğu siyasi amaçla kurulmuş sayısını bizim bile bilmediğimiz 25 dolaylarında tahmin ettiğimiz Veteriner Fakültesi bulunmaktadır. Bu durum birçok meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde istihdam problemini gündeme getirmektedir. Gerçi son yıllarda Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı değişik adlar altında çok sayıda Veteriner Hekim istihdam etmiştir. Fakat bunun bu şekilde devam etmeyeceği kadroların dolmasından dolayı aşikardır. Veteriner Fakülteleri sayısının ve kontenjanların yüksek olması dolayısıyla mezun olan öğrenciler yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadan mezun edilmekte klinik tecrübesi kazanmadan mesleğe adım atmaktadırlar. Bu nedenle fakülte eğitimi sonrası meslek içi eğitim programlarını ağırlık vermemiz gerekmektedir. Bu konuda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Veteriner Hekimlerin branşlaşmasında kendi konusu ile ilgili eğitim sertifikaları zorunluluğu getirilmektedir. Biz de buna bağlı olarak oda yönetimi olarak çeşitli konularda değişik kurslar ve meslekiçi eğitim programları düzenlemekteyiz. Bu sorunların çözümünde öncelikli olarak Veteriner Fakültelerinin kontenjan sayıları düşürülmeli eğitime başlamamış Veteriner Fakültelerinin öğrenci almaları engellemeli ve bu fakülteler o bölge hayvancılığını hizmet eden Araştırma Enstitülerine çevrilmelidir.

Veteriner hekimlik mesleği, hayvanlardan insanlara geçen 200 den fazla zoonoz hastalık ve hayvansal gıdaların kontrol ve denetimler nedeniyle direkt halk sağlığı üzerinde etkindir. Son yıllarda artış gösteren zoonoz hastalıklar mesleğimizin önemini daha da artırmıştır. Maalesef zoonoz hastalıklar son yıllarda azalacağına artış göstermektedir. Ülkemizde ne yazık ki halen kuduz hastalıkları hayvan ve insan sağlığı açısından tehlike arzetmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu hastalıkların çoğu eradike edilerek literatürden çıkarılmıştır. 2010 yılında çıkarılan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan çok sayıda uygulama yönetmeliği mesleğimizde yeni gelişmelere sebep olmuştur. Muayenehane ve poliklinik yönetmeliği ile muayenehane ve kliniklerimiz yeni yönetmeliğe uygun olarak tekrar ruhsatlandırılmış ilaç biyolojik madde aşı yönetmeliği ile reçete uygulamasına geçilmiş ve ilimizde bu konularda herhangi bir büyük bir sıkıntı yaşanmamıştır. İlimizde görev yapan 215 Serbest Veteriner Hekimden aşılamalar ve koruyucu hekimlik konusunda mutlaka faydalanılmalıdır" dedi.

Yorumlar