banner464

Aydınlı Tabiplerden Khb Uygulamasına Tepki

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Metin Aydın, Kamu Hastane Birlikleri uygulamasının sağlık alanındaki eksiklerini gideremediğini iddia etti.Kamu Hastane Birlikleri (KHB) uygulamasının çeşitli sıkıntılara neden olduğunu savunan Dr. Metin Aydın,...

Aydınlı Tabiplerden Khb Uygulamasına Tepki

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Metin Aydın, Kamu Hastane Birlikleri uygulamasının sağlık alanındaki eksiklerini gideremediğini iddia etti.Kamu Hastane Birlikleri (KHB) uygulamasının çeşitli sıkıntılara neden olduğunu savunan Dr. Metin Aydın,...

16 Aralık 2014 Salı 08:51
71 Okunma
Aydınlı Tabiplerden Khb Uygulamasına Tepki
Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Metin Aydın, Kamu Hastane Birlikleri uygulamasının sağlık alanındaki eksiklerini gideremediğini iddia etti.

Kamu Hastane Birlikleri (KHB) uygulamasının çeşitli sıkıntılara neden olduğunu savunan Dr. Metin Aydın, “Sağlıkta dönüşümle birlikte sağlık hizmetleri kamusal ve koruyucu sağlık hizmetleri niteliğini kaybetmiş, ilaç ve tıbbi malzeme tüketimini artıran, hastaların sağlığını gelir kapısı olarak gören ve bunun üzerinden kar etmeyi amaç edinen bir nitelik almıştır. Yani sağlık hizmetleri 1’ci, 2’ci, 3’cü sağlık hizmet basamaklarının tümünde özelleşmiştir. Kar edebilmek içinde hastaların sağlık hizmet başvuruları kışkırtılmış, hastaların tedavileri kalite ve hakkaniyete bakılmadan iyi ve etik hekimlik uygulamaları göz ardı edilerek sağlık hizmet tüketimini arttıracak şekilde hızlandırılmıştır. Tüm bu nedenlerle Sağlıkta Dönüşümle sağlık harcamaları artmış, bugün 84 milyar 390 milyon TL’ye ulaşmıştır. Sağlık hizmet ortamlarının giderek özelleşmesi, kamunun desteğini vatandaş aleyhine olacak şekilde geri çekmesi sonucu vatandaşların ceplerinden ödedikleri paralar giderek artmış, toplam sağlık harcamalarının içindeki payı yüzde 16,8’e ulaşmıştır” dedi.

SAĞLIĞA DAHA FAZLA PARA HARCANIYOR

Vatandaşın sağlığı için daha fazla kaynak ayırmak zorunda kaldığını öne süren Aydın, “Vatandaşların cepten yaptıkları sağlık harcamaları giderek artarken, devletin yaptığı genel sağlık harcamalarının miktarı toplam sağlık harcamaları içinde giderek azalmaktadır. Bu sağlık ortamlarında sağlık çalışlarının tümünün iş yükü, çalışma süreleri artmış, iş güvenceleri azalmıştır. Çalışanların gelirleri performans ücretlerine endekslendiği ve bu ücretlerde emekliliğe yansıtılmadığından çalışanlar gelir kaybı yaşamamak için senelik izinlerine çıkamaz, nöbet izinleri kullanamaz, bilimsel toplantılara gidemez olmuşlardır. Sağlık harcamaları giderek artarken, çalışanlar daha çok ve uzun süreli çalışmalarına rağmen eskiye göre daha az gelir eder hale gelmişlerdir. Yani kendilerine düşen payı hakkaniyet oranında alamaz duruma gelmişlerdir” diye konuştu.

Sağlıkta sıkıntılara yol açan uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiğini ileri süren Aydın, şöyle konuştu: “Sağlıkta Dönüşüm ve Kamu Hastane Birlikleri sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi, kamu kaynaklarının bir yerlere yöneltilmesi projesidir. Şu anda sağlık hizmetlerinde yapılan tüm değişikliler kamu kaynaklarının bir yerlere yöneltilmesi projesinin alt yapısının oluşturulması sürecidir. Yine Aydın Tabip Odası olarak biz çok iyi biliyoruz ki Sağlıkta dönüşüm çalışan sağlık emekçilerini köleleştiren, taşeronlaştıran bir sistem olup, çalışanların emeğinin sömürüsü üzerine kurulu bir sistemdir. Aydın Tabip Odası olarak yine çok iyi biliyoruz ki; bu sistem vatandaşlarımızın hastalıklarını kazanç kapısı olarak gören, hastaların kemiğini iliğini dahi paraya çevirmeyi kendine hedef edinecek kadar vicdanı kara bir sistemdir. Ve yine biz bilmek istiyoruz ki; adında kamu yazan bu sağlık sistemi kamu kaynaklarını, kamu haklarını, neye, nereye, ne hakla ve ne adına yöneltmektedir”

Yorumlar