Budak, "Perspektif Cetveli" "Tahta Tip ve Masa Tip" olmak üzere tasarladığı iki ayrı buluşa faydalı model patent tescili aldı. Tescilli yeni buluşlar ile cetveller, derslerde ve teknik çizimlerde perspektif çizimlerinin yapılmasını kolaylaştıracak.

Projesi hakkında bilgi veren Kürşat Budak, "Tasarladığım perspektif cetveli, daha önce derslerde perspektif çizimlerinde yaşadığımız genel sıkıntılar nedeniyle doğmuş bir ihtiyaca cevap vermek amacıyla ortaya çıktı. Gerek anlatım noktasında, öğretmenler açısından tahtaya çizimin meşakkatli oluşu, gerek öğrencilerin çizimleri yaparken cetvel kullanmada yaşadıkları sorunlar, beni bu tasarımı yapmaya iten en önemli unsurdu. Perspektif çizimlerinde yaşanan bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırmak için, üzerinde çalışmayı uzun süredir planladığım ancak son birkaç yılda fırsat bularak hayata geçirebildiğim bir proje. Bu süreçte bakanlığımızın tasarımı yapılan çalışmalara patent ve tescil alınması noktasında ortaya koyduğu yaklaşım, teşvik ve Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi Ar-Ge Biriminin destekleri ile tescil başvurusunda bulunduk. Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde tasarladığım iki ürün de tescil almaya hak kazandı." dedi.

Faydalı model patent tescili, yenilikçi buluşların korunmasını sağlayarak, buluş sahibine piyasada rekabet avantajı sunar. Bu tescil, buluşun taklit edilmesini önleyerek yatırım güvenliği sağlamakta ve buluş sahibine belirli bir süre için münhasır haklar tanımaktadır. Ayrıca, tescil edilen faydalı modeller, işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerini teşvik eder ve yenilikçiliği desteklemektedir.