banner464

Smmmo Mükellefleri Uyardı

Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Metin Yalçın, e-defter ve envanter konularında mükelleflere uyarıda bulundu.Balıkesir SMMMO Başkanı Metin Yalçın, meslek örgütü olarak meslektaşlarına ve mükelleflere...

Smmmo Mükellefleri Uyardı

Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Metin Yalçın, e-defter ve envanter konularında mükelleflere uyarıda bulundu.Balıkesir SMMMO Başkanı Metin Yalçın, meslek örgütü olarak meslektaşlarına ve mükelleflere...

18 Aralık 2014 Perşembe 16:09
62 Okunma
Smmmo Mükellefleri Uyardı
Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Metin Yalçın, e-defter ve envanter konularında mükelleflere uyarıda bulundu.

Balıkesir SMMMO Başkanı Metin Yalçın, meslek örgütü olarak meslektaşlarına ve mükelleflere bazı hatırlatmalarla birlikte yıl sonu değerlendirmesi yapmak istediklerini belirterek, "Nerdeyse her yeni yılda hayatımıza eklenen yükümlülükler hata affetmez oluyor. Öncelikle 2015 yılında kullanılacak ticari defterlerin açılış tasdiklerinin yapılmasını dikkate alalım. Yeni TTK’nın da ilave ettiği defterlerle mükelleflerin noter tasdik masrafları her aralıkta artmaktadır. Bunun yanı sıra meslektaşlarımızın gelişen teknolojiye rağmen angaryaları da artmaktadır. Mesleğimizin iş alanı, yeki alanı ve sorumluluk alanların başta meslek kanunumuz olmak üzere tüm yasalarda yeniden düzenlemesi ve ücret tarifesinin oluşturulması yeni yıldaki en önemli beklentimizdir" dedi.

2014 yılı envanterlerine dikkat çeken Yalçın, "Burada önemli olan husus, bilançoda yer alan tüm hesapların envanterinin yapılmasıdır. Gerekçeye göre her tacir işletmenin açılışında ve her faaliyet yılının sonunda envanter çıkarır. Envanter; tamlık, doğruluk yanında varlıkların ve borçların teker teker gösterilmesi, yani kalemlerde toplama, hamur ve mahsup yapmama, konsolide etmeme ilkeleri yanında denetlenebilirlik kuralını da içerir. Envanter, bilanço’dan önce çıkarılmış olmalıdır. 2014 yılına ait olarak envanter defterine yazılması gereken varlık ve borçların, bilançonun tamamını kapsamasına dikkat edilmesi ve ayrıntılı bir envanter yapılmasını tavsiye ediyoruz. Gerçeğe aykırı envanter çıkarmanın cezası 4.000 tl adli para cezası olacaktır. Ticaret Sicilinde tescili zorunlu olup da kanuni şekilde ve süresi içinde tescili istenmemiş olan veya tescil edilecek hususların gerçeği tam olarak yansıtmamaları, üçüncü kişilerde yanlış izlenim yaratacak nitelik taşımaları ve kamu düzenine aykırı olmaları durumunda 6.000 tl idari para cezasıyla cezalandırılır" şeklinde konuştu.

E-tebligat konusunda da görüşlerini dile getiren Yalçın, "2015 yılı içinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kapsamında işlemlere taraf olanlar kayıtlı elektronik posta sistemine dahil olup (KEP) üzerinden tebligat almak zorundalar. 2015 içinde başta vergi mükelleflerinden başlamak üzere Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı da KEP’e dahil olma hazırlığı yaptığından teklifimiz tüm şirketlerin ve yetkililerinin e-imza ve kayıtlı elektronik posta adresi almalarıdır" dedi.

Yorumlar