Platform sözcüsü Tevfik Baran açıklamasında:

“Terörist sevici İsveç'in Türkiye Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerîm’e alçakça ve asla kabul edilemez bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yıllardır hem ülkemize hem de dinimiz İslâm’a yönelik hakaret ve saygısızlık içeren çeşitli birçok söylemde ve eylemde bulunulan İsveç’te, vuku bulan hâdise, tüm İslâm âlemini derinden üzmüş ve öfkelendirmiştir. Kutsal kitabımızın Türk büyükelçiliği önünde yakılarak gerçekleştirilmek istenen eylem için İsveç devletinin ve kolluk kuvvetlerinin izin vermesi kabul edilemez ve sessiz kalınamaz bir durumdur.

Hiç usanmadan ve utanmadan, mütemadiyen İslâm'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki, Türkiye ve İslam Alemi size asla geçit vermeyecek ve dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacaktır.

Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyetiyle yüzyıllar önce olduğu gibi; bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz.  

Hiçbir nedenle izah edilemeyecek bu menfur hareketin sadece İslam dini müntesiplerinin dini duygularını rencide etmekle kalmadığı, bunun yanı sıra farklı inançlara mensup insanlar arasında düşmanlık duygularını körüklemeye matuf hareketler olduğu göz ardı edilemez.

Hangi dinden, inançtan olursa olsun insanların inandığı değerler üzerinden yapılan bu tür eylemleri; düşünen, uygulayan, makul ve meşru gören, ifade özgürlüğü olarak algılayıp yorumlayan ve teşvik eden tüm davranışları ve bunlara destek verenleri, bunlardan siyasi çıkar bekleyenleri şiddetle ve nefretle kınıyoruz.

Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, gerçekleştirilen bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. Bu eylem spontane, kendiliğinden gelişen bir eylem değildir. İsveç devletinin önce izin verdiği, sonra eylemi gerçekleştirmesi için güvenliğini sağladığı ve sonrasında desteklediği alçakça bir eylemdir.

Karşımızdaki tarihi bir kin ve nefretin birikmiş halini, her fırsatta ortaya koyan ikiyüzlü sözde bir batı medeniyeti var. Mehmet Akif’in tabiriyle, “Tek dişi kalmış Canavar” olan, hiçbir manevi değeri kalmayan, kokuşmuş, bozulmaya yüz tutmuş, değerleri iflas etmiş bir batı medeniyeti, kendi bu çirkefini İslam’ın kutsallarına saldırarak kapatmaya çalışmaktadır. Bu amaçla bin yıldır İslam’ın Bayraktarlığını yapan aziz milletimize her türlü oyunu sergilemekte. Ülkemizden kaçan terör yandaşlarına hami olup, destek vermekte, beslemekte, bu yeterli olmayınca bizleri öfkelendirecek bu alçakça eylemlere tevessül etmektedir.

İsveç’te sergilenen aşağılık eylemi, eylemi gerçekleştirenleri, izin verip seyirci kalanları bir kez daha lanetliyoruz. Mukaddesatını canından öte bilen tüm Müslümanların ve haksızlığa karşı susmayan, bu alçaklığı kınayan tüm hak taraftarı yürekli insanları selamlıyorum” dedi.