Polisevinde gerçekleştirilen Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Vali Mehmet Alpaslan Işık, “İlimizde bağımlılıkla mücadele çalışmaları valiliğimiz koordinasyonunda 27 kurum ve kuruluşumuzun katkılarıyla sürdürülmektedir. Bu Çalıştay’da çıkacak sonuçlarda mücadelemizde bize yol gösterici olacaktır.

Atatürk; "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ila ve idame edecek sizsiniz." sözleriyle ülkemizin istikbalini, Cumhuriyetimizin yükseltilmesini ve devamının genç nesillerle sağlanabileceğinin üzerinde durmuştur. Gençlerimizin ruh ve beden sağlığını bozan, ailelerinden ve toplumdan koparan, geleceklerini karanlığa hapseden bağımlılıkla mücadele en öncelikli konularımızdan biridir.

Gençlerimiz ve kadınlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bağımlılıktan korumak için geliştireceğimiz yöntemler, süreçte yaşayacağımız sorunlar ve çözüm yollarını belirlemek amacıyla; Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulunda bulunan kurumlarımızın temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sağlamış/sağlayacak gönüllülerin katılımıyla, Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz.

Bağımlılık, kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesidir. Bu nesne uyuşturucu, alkol, sigara olabileceği gibi bir davranış kalıbı da olabilir. Tüm bağımlılık türlerinin her birini ve gençler ile kadınlar özelinde ayrıca değerlendirerek bu iki günlük Çalıştay sürecinde çözüm önerileri geliştirmenizi bekliyorum.

Bağımlılık ülkemizin geleceğini karanlıkta bırakacak kadar derin bir Halk Sağlığı sorunudur. Devletimizin tüm kurumları, STK’lar ve gönüllü vatandaşlarımızla birlikte mücadelemizi azimle sürdüreceğiz. İlimizde yapılan bu Çalıştay’da önerilen çözümler raporlanarak Bağımlılıkla Mücadele Şurası’nda sunulacaktır. Bu iki günlük Çalıştay sonucunda ortaya çıkacak çözümlerin ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çalıştayın süreci ve işleyişine ilişkin yapılan sunumun ardından İl Jandarma Komutanlığında bünyesinde hizmet veren ve bağımlılıkla mücadelede etkin olarak görev yapan uzman köpeklerin tanıtımı ve gösterimi ile devam eden Çalıştayda daha sonra Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden teşkil edilen “Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Masası”, “Tütün İl Mücadele Masası”, “Alkol ile Mücadele Masası”, “Uyuşturucu ile Mücadele Masası”, “Bağımlılıkla Mücadele Gençlik Grubu” ve “Bağımlılıkla Mücadele Kadın Grubu” masaları oluşturuldu. Her bir bağımlılık türüne yönelik oluşturulan çalışma grubu masalarında toplumumuzu ve insanlığı olumsuz etkileyen bağımlılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesi için konuya ilişkin sorunlar tespit edilerek, tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilecek.

Çalıştay ile birlikte bağımlılıkla mücadele kapsamında sorunların tespitin yapılması, önleyici tedbirler kapsamında kurum ve kuruluşların alanlarına yönelik tamamlayıcı faaliyetlerin belirlenmesi, Riskli bölgelerin belirlenerek bu bölgeler yönelik yürütülmesi gereken önleyici çalışmaların belirlenmesi, katılımcıların tecrübe ve bilgi birikimleri çerçevesinde tespit edilen sorunlara yönelik olarak Ben Olsaydım yaklaşımı ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

30-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Çalıştayın sonunda alınacak kararlar, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan bölge değerlendirme toplantılarında ele alınmak ve ulusal düzeyde yapılacak Bağımlılıkla Mücadele Şurasında değerlendirilecek.