banner464

Bilecik Belediyesi’nden Torba Yasa Başvuru Uyarısı

Bilecik Belediyesi, Torba Yasa kapsamında belediyeye ait emlak, çevre temizlik ve bunlara bağlı olan vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları ile su abonesi alacakları için son ödeme tarihinin 31 Aralık 2014 mesai bitiminde sona ereceği belirterek...

Bilecik Belediyesi’nden Torba Yasa Başvuru Uyarısı

Bilecik Belediyesi, Torba Yasa kapsamında belediyeye ait emlak, çevre temizlik ve bunlara bağlı olan vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları ile su abonesi alacakları için son ödeme tarihinin 31 Aralık 2014 mesai bitiminde sona ereceği belirterek...

30 Aralık 2014 Salı 12:45
50 Okunma
Bilecik Belediyesi’nden Torba Yasa Başvuru Uyarısı
Bilecik Belediyesi, Torba Yasa kapsamında belediyeye ait emlak, çevre temizlik ve bunlara bağlı olan vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları ile su abonesi alacakları için son ödeme tarihinin 31 Aralık 2014 mesai bitiminde sona ereceği belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bilecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 11 Eylül 2014 Tarihli ve 29116 Sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi. Açıklamada, "Kabul edilen yasa kapsamında 6552 Sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin 16. fıkrasının (a ve b) bentlerine göre, vadesi 30 Nisan 2014 tarihinden önce olan emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz, kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zamları, su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakların madde kapsamında yapılandırılması mümkündür. Yapılandırma kapsamına giren alacaklardan bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamının ödenmesi şartıyla, bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarından vazgeçilerek bunlar yerine bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi esası getirilmişti. Bu itibarla, kanunun 73’üncü maddesi kapsamına giren borçlarını bu madde kapsamında yapılandırarak ödemek isteyenler 31 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları Bilecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı tahakkuk ve tahsilat servisleri yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Madde kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da 2’şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olacaktır" denildi.

Yorumlar