banner464

Bilecik İl Genel Meclisi 2. Birleşim Toplantısı

Bilecik İl Genel Meclisi Kasım ayı ikinci birleşim toplantısı Meclis Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirdi.İl Özel İdaresi İl Genel Meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda 3 gündem maddesi görüşüldü....

Bilecik İl Genel Meclisi 2. Birleşim Toplantısı

Bilecik İl Genel Meclisi Kasım ayı ikinci birleşim toplantısı Meclis Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirdi.İl Özel İdaresi İl Genel Meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda 3 gündem maddesi görüşüldü....

04 Kasım 2014 Salı 14:04
34 Okunma
Bilecik İl Genel Meclisi 2. Birleşim Toplantısı
Bilecik İl Genel Meclisi Kasım ayı ikinci birleşim toplantısı Meclis Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirdi.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda 3 gündem maddesi görüşüldü. Bilecik İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Bilecik, biyolojik çeşitlilik ve izleme projesinde kalan 91 Milyon 814 bin TL’nin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bütçesinin Harmankaya kanyonu tabiat parkı projesine ödenek aktarımı talebi oy birliği ile Plan Bütçe Komisyonuna sevk edildi. İkinci gündem maddesi olarak, Bilecik İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hesaplara intikal eden paylardan 100 milyon TL’nin, ‘Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar’ tertibine gelir, Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesinin ’İller Bankası ortaklık payı’ tertibine gider kaydedilmesi, mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 37.maddesi “Ek bütçe/Ek ödenek” verilmesi talebinin görüşülmesi talebi oy birliği ile Plan Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Son gündem maddesi olarak, Bilecik İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından, Sayıştay Başkanlığının talebi ve 5302 sayılı kanunun 38. maddesi gereği ‘2013 yılı Sayıştay Denetim Raporu’ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant tarafından İl Genel Meclisi ne sunuldu. Sunulan rapor maddesi oy birliği ile kabul edildi. Bu gündem maddesi olarak sunulan maddede bulunan Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant tarafından okundu.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETLEME KURULU RAPORU

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, okuduğu raporda, Sayıştay Başkanlığı Denetleme Kurulu, Bilecik İl Özel İdaresi 2013 yılı denetim raporunda iki adet bulguya dikkat çektiği belirtti. Nalbant, “Bulguların birinde, idarenin 2013 yıl sonu mizanında ve bilançosunda yer alan 258 yapılmakta olan yatırımlar hesabının, mahalli idareler bütçe muhasebe yönetmeliği gereği yapılan işin tamamlanmasından sonra ilgili maddi duran varlık hesaplarına aktarılması gerekirken, aktarılmaması konusuna İl Özel İdaresi olarak belirtilen konuda gereğinin yapılacağını bildirmiştir. Sonuç olarak, bulgu konusunda gereğinin yapılacağı bildirildiğinden idare ile görüş birliğine varıldığı değerlendirilmektedir. Ancak 258 yapılmakta olan yatırımlar hesabı 2013 mali tablolarında hatalı olarak yer almaktadır” dedi.

“VADELENDİRİLMİŞ KİRA ALACAKLARININ MALİ TABLODA GÖSTERİLMEMESİ

Raporun devamını okuyan Nalbant, İl Özel İdaresinin, taşınmaz kira kontratlarından kaynaklanan ve cari yıl olan 2013 yılından sonraki yılları kapsayan vadelendirilmiş kira alacakları bulunmasına rağmen 220 gelirlerden alacaklar hesabının çalıştırılmaması nedeniyle bu alacakların mali tabloda gösterilmediğini belirterek “Bu bulguya cevaben kurum olarak belirtilen konuda gereğinin yapılacağı bildirilmiştir. Sonuç olarak bulgu konusunda gereğinin yapılacağı bildirildiğinden idare ile görüş birliğine varıldığı değerlendirilmektedir. Ancak 220 Gelirlerden alacaklar hesabı 2013 yılı mali tablolarında yer almamaktadır. T.C. Sayıştay Başkanlığı Denetim görüşü ise; Bilecik İl Özel İdaresi 2013 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının, ‘Denetim görüşünün dayanakları’ bölümünde açıklanan nedenlerden dolayı 258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabı, 252 Binalar hesabı, 253 Tesis makine ve cihazlar hesabı ve 220 Gelirlerden alacaklar hesabı hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” dedi.

Yorumlar