banner464

Bozüyük Belediyesi’nden Borç Yapılandırma Fırsatı Çağrısı

Bozüyük Belediyesi, Torba Yasa kapsamında emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı olan vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları ile su abonesi alacakları konusunda bir açıklama yaparak fırsatın değerlendirilmesi çağrısında...

Bozüyük Belediyesi’nden Borç Yapılandırma Fırsatı Çağrısı

Bozüyük Belediyesi, Torba Yasa kapsamında emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı olan vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları ile su abonesi alacakları konusunda bir açıklama yaparak fırsatın değerlendirilmesi çağrısında...

20 Ekim 2014 Pazartesi 18:26
35 Okunma
Bozüyük Belediyesi’nden Borç Yapılandırma Fırsatı Çağrısı
Bozüyük Belediyesi, Torba Yasa kapsamında emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı olan vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları ile su abonesi alacakları konusunda bir açıklama yaparak fırsatın değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Bozüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, konu hakkında şu bilgilere yer verildi: “Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11 Eylül 2014 Tarihli ve 29116 Sayılı Resmî Gazete’nin Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kabul edilen yasa kapsamında 6552 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin 16’ncı fıkrasının (a ve b) bendlerine göre, vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zamları, su abonelerinden olan Su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakların madde kapsamında yapılandırılması mümkündür. Yapılandırma kapsamına giren alacaklardan bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamının ödenmesi şartıyla, bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarından vazgeçilerek bunlar yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi esası getirilmiştir. Bu itibarla, Kanunun 73’üncü maddesi kapsamına giren borçlarını bu madde kapsamında yapılandırarak ödemek isteyen borçluların 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (Bozüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı tahakkuk ve tahsilat servisleri) yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.”

Açıklamada, ayrıca vatandaşlarımızın herhangi bir yoğunluk sıkıntısı yaşamamaları için son tarih olarak belirlenen 30 Kasım 2014 tarihinden önce başvurmaları gerektiği bildirildi.

Yorumlar