banner464

Mobilsiad’dan, Elektronik Ticaretle İlgili Uyarılar

MOBİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği’nin (MOBİLSİAD) faaliyete geçtiği 2009 yılından bu yana, dernek bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalardan kıvanç duyduklarını...

Mobilsiad’dan, Elektronik Ticaretle İlgili Uyarılar

MOBİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği’nin (MOBİLSİAD) faaliyete geçtiği 2009 yılından bu yana, dernek bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalardan kıvanç duyduklarını...

23 Ekim 2014 Perşembe 17:31
75 Okunma
Mobilsiad’dan, Elektronik Ticaretle İlgili Uyarılar
MOBİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği’nin (MOBİLSİAD) faaliyete geçtiği 2009 yılından bu yana, dernek bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalardan kıvanç duyduklarını belirtti ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’na yönelik önemli uyarılarda bulundu.

MOBİLSİAD sektörde beşinci yılını kutlarken, dernek tarafından takip edilen önemli gündem maddeleri arasında yer alan ve uzunca süreden bu yana TBMM Genel Kurul gündeminde olan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile ilgili sürecin hızlandığına şahit olduklarını ifade eden Prof. Dr. Kerem Alkin, ilgili yasal düzenleme ile ilgili görüşlerini belirtti.

Alkin, şu uyarılarda bulundu:

"- Yasal düzenleme tüketicinin yararını korumaktan ziyade, tüketicinin belirli noktalarda nitelikli hizmet almasını engelleyici sonuçlara sebep verecek ve elektronik ticaret sektörü olumsuz yönde etkilenecektir.

- Söz konusu Kanun Tasarısı’nın kişilere ileti gönderilmesi için; her kişiden ayrıca izin alınması yöntemi; yani opt-in olarak düzenlenmesi halinde, sektöre uygulanacak yasaklardan yararlanmaya kalkacak kimi kötü niyetli gerçek ve tüzel kişilerin teşebbüs edecekleri, tüketicilerin kişisel verilerinin yurtdışına kaçırılması ve oradan kaçak SMS ve MMS atılması gibi sorunların doğmasının sebebiyet verecektir.

- Teknolojik açıdan bakıldığında ticari iletilerin yurtdışından gönderilmesi ile yurt içinden gönderilmesinin performans açısından hiçbir farklılık yaratmayacağı gibi bu iletilerin yurtdışından gönderilmesinin engellenmesi de mümkün olmamaktadır. Yurtdışından gönderimlerde bu faaliyetlerin kontrol edilmesi ise mümkün olmayacak ve en önemlisi bu iletilerin gönderilebilmesi amacıyla vatandaşlarımızın kimlik ve iletişim bilgileri toplu halde veritabanları ile yurtdışına çıkartılabilecek ve bu bilgiler kontrol dışında üçüncü kişiler tarafından saklanabilecek ve işlenebilecektir. İlave olarak, gönderimi yurtdışından yapılan bu elektronik iletilerin kimliğinin tespit edilememesine bağlı olarak, elektronik iletinin içeriğinde yer alan firmaların cezalandırılması nedeniyle sektörde yer alan bazı rekabet ahlakı bilmeyen firmaların rakip firmaya cezai yaptırım uygulanması için birbirleri aleyhine gönderimlerde bulunması söz konusu olabilecektir. Söz konusu uygulama, yanıltıcı bilgilendirme ile tüketici memnuniyetini göz ardı ederek haksız kazanç elde etmeyi hedefleyecek bu firmaların, bu hizmeti hakkaniyetiyle icra eden firmalardan ayrıştırılamamasına sebebiyet vermesinin yanında haklarını aramak için firmaların açacakları idari davalar adli makamları meşgul edecek ve firmalar adına çözümsüz kalacak ve haklarını aramak için rücu edecek muhattap bulmakta güçlük çekeceklerdir.

- İhtar mekanizmasının yasal düzenlemede yer alması büyük önem arz etmektedir. Söz konusu düzenlemenin yasakları dolayısıyla yurt dışından pazarlama ve tanıtım faaliyeti yapan merdiven altı bir firma, kötü niyetli ortaklarının maddi yardımları neticesinde herhangi bir rakip firmanın, iletişim mesajı almak istemeyen müşterilerine gönderim yapılmasını sağlayarak ilgili firmanın çok ciddi para cezalarına çarptırılmasına neden olabilecektir. Gönderimin kimin tarafından yapıldığının tespiti için 1 defaya mahsus olarak cezaya muhattap kalan firmaya ihtar gönderilmesinin ve ispatlama hakkı tanınmasının firmalar adına daha hakkaniyetli olacaktır".

Yorumlar