Psikologların, toplum ruh sağlığının korunması ve iyileştirilmesi sürecinde aldıkları sorumluluklara ve kritik rollerine dikkat çeken Hakan Yalçın, şunları söyledi: Gerek kamu gerekse de özel sektörde çalışan psikologlarımız, toplum ruh sağlığını korumak ve bireysel refahın yükseltilmesi adına mesleki bilgi ve becerilerini kullanmaktadırlar. Türk Psikologlar Derneği Karaman temsilciliği olarak ilimizde görev yapan psikologlarımızın çalışma koşulları, mesleki yeterliliklerinin desteklenmesi ve psikolojik destek almak isteyen vatandaşlarımızın bu desteğe hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmeleri adına emek vermeye karar verdik. Bu girişimle Karaman ilinde görev yapan psikologların ortak hareket edebilmesi, mesleki sorunlara kısa sürede çözüm bulunması adına meslektaşlarımıza” çağrımız gelin tanış olalım işi kolay kılalım” şeklindedir.