Ertuğrul Çalışkan Kimdir?

Astsubay olan babasının görev yeri olan Erzurum’da 1965 Yılında doğan Ertuğrul Çalışkan, .babasının Şehit olmasından sonra Karamana gelerek İlk, orta, lise öğretimini Karamanda tamamladı. 1987 yılında Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesini bitirdi.

1994 yılında Karamanda iş hayatına atılan Ertuğrul Çalışkan çeşitli firmalarda yönetici olarak görev aldı. 2004 yılında Ak Parti’den İl Genel Meclisine seçildi. 2005 yılında yeni çıkan 5302 İl Özel İdareler Kanunu gereği yapılan seçimle İl Genel Meclisi Başkanı Seçildi.
 
 Çalışkan evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Halen devam eden İl Genel Meclisi Başkanlığı süresince;

KÖYDES kapsamında 34,5 Trilyon bütçe kullanılmış ve gerçekleşme oranı %100 olmuştur. İlimiz, Türkiye’de proje uygulamada ilk 3 il arasında yer almıştır. Başbakanımız Karaman ziyaretinde çalışmaları yerinde görmüş ve Ulusa Sesleniş programında bu konuya yer vermiştir.

Eğitim çalışmaları kapsamında, okul öncesi eğitime önem verilmiştir. Her İlköğretim okulumuzun bulunduğu yere anasınıfı açılmış;  bu çalışmalardan dolayı İlimiz Yurt Genelinde okul öncesi eğitimde pilot il seçilmiştir.

İlimizde kampüs okul uygulamasına özel önem verilerek çalışmalar bu doğrultuda yapılmıştır. İlköğretim ve ortaöğretim okullarımız yenilenmiş, fen laboratuarı, bilgisayar laboratuarı kurulması, okulların alt yapıları iyileştirilmeleri sağlanmıştır. Bu altyapı çalışmaları sayesinde İl Genelinde eğitim seviyesinin çok hızlı bir biçimde yükseldiği görülmüştür.

Üniversitemizin kuruluş aşamasındaki alt yapılarının hazırlanması için Edebiyat Fakültesi, Meslek Yüksek Okulu Binası, Kütüphane Binası, 1 milyon m2 arsanın Üniversiteye tahsisinin yapılması sağlanmıştır. Ayrıca; daha önceki dönemde Konya’da olan İktisat Fakültemizin Hazırlık Sınıfı, il Özel İdare Binası tahsis edilerek Karaman’a gelmesi sağlanmıştır.

Avrupa Projeleri kapsamında; AB ve Dünya Bankası fonlarından faydalanılması için TR 52 Karaman- Konya Kalkınma Birliği kurulmuş, ilimizde de proje ofisi kurulması sağlanmış ve 12 trilyon hibe ilimiz de ki birçok projeye kazandırılmıştır.

Karaman, ilgili fonlarından en iyi yararlanan 2. il olmuştur.

Karaman il Özel İdaresi Yatırım Teşvik belgesini Türkiye`de alan ilk İl olmuş ve 1.2 Trilyon tasarruf sağlamıştır.

Organize Sanayi sahamızın gelişmesi için 3milyon m2 arsa tahsisi yapılmış, Türkiye`de ilk Hayvancılık Organize kurulması için çalışmalar sürmektedir. Ertuğrul Çalışkan Organize Hayvancılık Sanayi bölgesi kurucu yetkilisi olarak çalışmaları yakından takip etmekte ve sürdürmektedir.

Ayrıca Ertuğrul Çalışkan başkanlığın da ki İl Genel Meclisi tarafından sosyal ve kültürel gelişimin sağlanması için, Kadın danışma merkezi, Yaşlılara evde bakım projesi, Özürlü Vatandaşlarımızın taşınması, madde bağımlısı çocuk ve gençlerimizin rehabilitasyonu gibi projeler desteklenmiştir.

Kültür varlıklarımızın restorasyonu çalışmalarında Yunus Emre Külliyesi, Tartan Evi ve Çeşmeli Kilise restorasyonu yapılmıştır.

Ayrıca kentimizin güvenliği açısından önemli olan MOBESE sisteminin kurulması için kaynak aktarımı sağlanmıştır. Kentsel dönüşüm kapsamında köy yerleşik alanları, oyun parkları, kütüphaneler yapılmakta olup. Köylere ve Muhtarlara internet ve bilgisayar sağlanmıştır.

Halen süren görevleri,

Karaman - Konya Kalkınma Ajansı yönetim Kurulu Üyeliği,
Tr 52 Konya Karaman Kalkınma Birliği Meclis Üyeliği,
Organize Sanayi Müteşebbis Heyeti Üyeliği,
Organize Hayvancılık Sanayi Kurucu Yetkilisi.