banner464

Hekimler Eylem Kararı Aldı

Sözleşme ve Ödeme yönetmeliği ile ilgili taleplerine yanıt alamadıklarını gerekçe gösteren hekimler, eylem kararı aldı.Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Hülya Görgün, Aile Sağlığı Çalışanları için yeni sözleşme dönemi yaklaşırken,...

Hekimler Eylem Kararı Aldı

Sözleşme ve Ödeme yönetmeliği ile ilgili taleplerine yanıt alamadıklarını gerekçe gösteren hekimler, eylem kararı aldı.Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Hülya Görgün, Aile Sağlığı Çalışanları için yeni sözleşme dönemi yaklaşırken,...

26 Kasım 2014 Çarşamba 13:28
43 Okunma
Hekimler Eylem Kararı Aldı
Sözleşme ve Ödeme yönetmeliği ile ilgili taleplerine yanıt alamadıklarını gerekçe gösteren hekimler, eylem kararı aldı.

Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Hülya Görgün, Aile Sağlığı Çalışanları için yeni sözleşme dönemi yaklaşırken, 2015-2016 yılı Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile ilgili taleplerine Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yanıt alamadıklarını söyledi. İyileştirme taleplerinin aksine çalışma şartlarının ağırlaştırıldığını savunan Dr. Görgün, “Sağlık Bakanımız bir süredir basılı ve görsel medyada Aile Sağlığı Merkezlerinde sabah sekiz akşam sekiz saatleri arasında, cumartesi günleri de dahil olmak üzere açık kalacağını söylemektedir. İnsanlık dışı bu çalıştırma ve özlük haklarımızdaki geriye gidiş kabul edilemez. ASM (Aile sağlığı merkezleri) nin ve ASM’lerden hizmet alanların, öncelikli görevi ve beklentisi tedavi edici hizmetler yanında, koruyucu/önleyici sağlık hizmetlerini gerçekleştirmektir. Görev alanı, hizmet tanımı dışında, angaryaya varan düzeyde, esnek çalıştırma ve nöbet dayatmaları aile hekimliği ruhuna aykırıdır” dedi.

Türk Tabipleri Birliği ve Çanakkale tabip Odası olarak, birinci basamakta sağlık hizmeti sunan çalışanların örgütlü olduğu meslek örgütü, sendika ve derneklerin sağlık çalışanlarının temel hakları için yürüttükleri mücadelede birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin en büyük temennileri olduğunu söyleyen Dr. Görgün, “Bu amaçlar doğrultusunda tüm kurum ve kuruluşlara birlik çağrısı yapılmıştır. Türk Tabipleri Birliği’nin, hekimlik adına ilan edilen eylem ve etkinliklerin, mücadelemizi ve kazanımlarımızı büyüteceğine olan inancı tamdır. Bu amaçla planlanan eylemlik takviminde, ilk uyarımızı 27 Kasım 2014 günü twitter eylemi ile başlatacağız. 28 Kasım 2014 günü aile sağlığı merkezlerimizde siyah kurdele takarak çalışacağız. Halkımıza poliklinik esnasında neden nöbet tutamayacağımızı anlatacağız. Tüm taleplerimizi karşılayacak kanun ve yönetmelik değişikliklerinin bizlerle paylaşılarak düzenlenmesi talebiyle 29 Kasım ve 13 Aralık 2014 cumartesi günleri Sağlık Bakanlığı önünde olacağız ve tek taraflı sözleşmeye hayır diyeceğiz. Tüm meslektaşlarımızı Sağlık Bakanlığı önünde olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Yorumlar