banner464

Pet-ct Teknolojisi Çomü’de

Akciğer, lenf bezi gibi çeşitli kanser türlerinde tanı ve metastaz aşamasında, son teknolojik cihaz PET-CT Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü’nde 1 ay sonra hizmet vermeye başlayacak.Daha çok...

Pet-ct Teknolojisi Çomü’de

Akciğer, lenf bezi gibi çeşitli kanser türlerinde tanı ve metastaz aşamasında, son teknolojik cihaz PET-CT Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü’nde 1 ay sonra hizmet vermeye başlayacak.Daha çok...

20 Ekim 2014 Pazartesi 14:33
46 Okunma
Pet-ct Teknolojisi Çomü’de
Akciğer, lenf bezi gibi çeşitli kanser türlerinde tanı ve metastaz aşamasında, son teknolojik cihaz PET-CT Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü’nde 1 ay sonra hizmet vermeye başlayacak.

Daha çok onkoloji (kanser)’de tüm vücut tarama olarak kullanılan PET/CT cihazı ÇOMÜ Tıp Fakültesi hastanesinde kullanılmaya başlanacak. Cihazın yaklaşık 1 ay sonra devreye alınacağını belirten hastane yetkilileri, “Hastalarda daha önceden tespit edilmiş olan nodül veya kitlelerin benign (iyi huylu) ve malign (kötü huylu) olarak ayrımının yapılmasında, kanser saptanmış hastalarda ana odağın tespitinde, tedaviye karar vermek için evrelemede kullanılan bir cihazdır. Hastanın uygulanan tedaviye verdiği cevabın değerlendirilmesinde, nüks (yenileme) veya metastaz (başka yere yayılma) şüphesinde ve son zamanlarda radyoterapi planlamasında ışınlanacak canlı kanser dokusunun daha doğru belirlenip sağlıklı dokuların korunmasında, akciğer’de soliter pulmoner nodüllerin, beyin tümörlerinin, pankreas kitlelerinin ve böbrek üstü bezi kitlelerinin ayırıcı tanısında, ayrıca seçilmiş kalp hastalarında by-pass, stent gibi girişimlerden önce canlı kas dokusunun varlığının araştırılmasında ve dolayısıyla bu girişimlerden fayda sağlanıp sağlanmayacağının tespitinde, nörolojide şüphede kalınan durumlarda Alzheimer tanısının konmasında ve epilepsi (sara) hastalığında ameliyata karar vermede kullanılmaktadır” dediler.

Yorumlar