banner464

Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Yürürlüğe Girdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatı ile çevre izin ve lisans yönetmeliğinde yapılan değişiklik yürürlüğe girdi.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Güllüce, “Bakanlığımız hem çevrenin korunması hem de ülkemizin...

Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Yürürlüğe Girdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatı ile çevre izin ve lisans yönetmeliğinde yapılan değişiklik yürürlüğe girdi.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Güllüce, “Bakanlığımız hem çevrenin korunması hem de ülkemizin...

01 Kasım 2014 Cumartesi 13:58
59 Okunma
Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Yürürlüğe Girdi
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatı ile çevre izin ve lisans yönetmeliğinde yapılan değişiklik yürürlüğe girdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Güllüce, “Bakanlığımız hem çevrenin korunması hem de ülkemizin kalkınması konusunda üzerine düşeni yapıyor, yatırımcıların da gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Çevre İzin ve Lisans işlemleri 2010 yılından itibaren bütüncül yaklaşım stratejisi çerçevesinde tek bir çevre izni uygulaması olarak hayata geçirilmişti. Bu kapsamda 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik oluşturuldu. Çevre İzin ve Lisans yönetmeliğine tabi olan tesisler faaliyette bulunabilmeleri için öncelikli olarak Geçici Faaliyet Belgesi almaları gerekiyor. Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar ki süreç içerisinde uygulamalara açıklık ve kolaylık getirilmesi, etkinliğinin arttırılması, karşılaşılabilecek sorunların giderilmesi, yürürlüğe giren yeni mevzuatlara uyum sağlanması amaçlarıyla Yönetmelikte değişiklik yapılmış ve “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” adı altında 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı” dedi.

Güllüce, yönetmeliğin tanımlar bölümüne ilave tanımlar eklendiğini ve mevcut tanımların da gözden geçirildiğini belirterek, şunları söyledi;

“Geçici Faaliyet Belgesi başvurularında herhangi bir eksiklik bulunması durumunda doğrudan reddedilmesi yerine eksiklik bildirim yapılması süreci eklendi. İşletmede yapılan değişikliklerin çevresel açıdan iyileştirme yönünde olması durumunda çevre izni veya çevre izin ve lisans alma sürecinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağının izni veren yetkili merci tarafından değerlendirilmesi hükmü eklendi. Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgelerinin yenilenmesi ile ilgili düzenleme yapılmış olup, Çevre İzni olan işletmeler ile mevcut lisans konuları ile ilgili herhangi bir değişiklik olmaması durumunda çevre izin ve lisansı olan işletmelerin tekrar Geçici Faaliyet Belgesi başvuru süreci çıkarıldı. Çevre İzin ve Lisansı Belgesi işletmelerin çevre lisansına tabi ilave tesisler veya üniteler eklemek istemesi durumunda yeniden GFB sürecine sokulmadan eklenecek tesisler veya üniteler için çevre izni ve lisansı başvurusu münferit olarak yapılabilmesi sağlayacak yeni bir süreç tanımlandı. Çevre İzin ve Lisansı Belgesi işletmelerin mevcut prosesinde bir değişiklik yapmasını gerektirmeyecek nitelikte olan atıkları mevcut belgelerine eklemek istemesi durumunda yeniden GFB sürecine sokulmadan yeni bir süreç tanımlandı. Yönetmelik kapsamında düzenlenen belge iptalleriyle ilgili hükümler mevcut yönetmeliğin değişik maddelerinde yer aldığından iptale ilişkin hükümler yeniden gözden geçirilerek tek bir maddede toplandı. Ayrıca, usulsüz ve gerçeğe aykırı bilgi ve belge düzenlendiği tespit edilen tesislerin çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri iptali ile ilgili düzenleme yapıldı. Askeri tesisler ile ilgili çevre izin veya çevre izin ve lisans uygulamalarının, ilgili kurumun görüşü alınarak Bakanlık tarafından belirlenmesine ilişkin hüküm eklendi. Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listeleri, uygulamada yaşanılan sıkıntıları giderecek şekilde ve ÇED Yönetmeliği Ek listeleri mümkün olduğunca uyumlaştırılarak yeniden düzenlendi. Geçici Faaliyet Belgesi ile çevre izin ve lisans başvuru sürecinin hızlandırılması amacıyla istenilen belgelerin sadeleştirildi. Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi bulunmadan faaliyet gösteren işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem tesis edilecek.”

Yorumlar