banner464

İller Bankası Yerel Yönetimlere Öncülük Ediyor

İller Bankasının öncülük ettiği sağlıklı, planlı, akıllı ve çevre duyarlı kentsel planlama ve uygulamaları ile arazi kullanım kararları ve yatırımlarda çevre-enerji uyumunun gözetilerek kentsel mekan ve yaşam kalitesinin eko sistemle...

İller Bankası Yerel Yönetimlere Öncülük Ediyor

İller Bankasının öncülük ettiği sağlıklı, planlı, akıllı ve çevre duyarlı kentsel planlama ve uygulamaları ile arazi kullanım kararları ve yatırımlarda çevre-enerji uyumunun gözetilerek kentsel mekan ve yaşam kalitesinin eko sistemle...

05 Kasım 2014 Çarşamba 12:29
54 Okunma
İller Bankası Yerel Yönetimlere Öncülük Ediyor
İller Bankasının öncülük ettiği sağlıklı, planlı, akıllı ve çevre duyarlı kentsel planlama ve uygulamaları ile arazi kullanım kararları ve yatırımlarda çevre-enerji uyumunun gözetilerek kentsel mekan ve yaşam kalitesinin eko sistemle uyumlu olarak geliştirilmesi ve özgün yönleriyle marka kentler oluşturulması faaliyetleri kapsamında Trabzon’da "4. Yerel Yönetimler Buluşması" düzenlenecek. 6-7 Kasım tarihlerinde yapılacak etkinlikte, akıllı ve çevre duyarlı kentler teması altında özellikle enerji yönetimi ve verimliliğinin maksimize edildiği projeler ile ulusal bilgi toplumu stratejileri ve eylem planlarına uygun olarak kentsel veri altyapılarının oluşturulması ve iyileştirilmesine yönelik İller Bankasınca yürütülmekte olan İller Bankası Coğrafi Arşiv Bilgi Sistemi (İLCAS) sunumları yapılacak.

İller Bankası Trabzon Bölge Müdürlüğü hizmet alanı içinde yer alan Trabzon, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt İllerinden 80’in üzerinde belediye ile Trabzon’da bulunan kamu kurum temsilcilerinin katılacağı ve sürdürülebilir kalkınma-şehircilik-kentleşme anlamında akıllı ve çevre duyarlı kentlerin oluşumuna katkı sağlayacak coğrafi ve kent bilgi ve yönetim sistemleri ile yenilenebilir enerji uygulamalarının örneklerle anlatılacağı seminerde; harita, jeolojik-jeoteknik etüt, mekansal planlama, coğrafi bilgi sistemi, yenilenebilir enerji, kentsel altyapı ve üst yapı hizmetleri, finansman, projelendirme, kaynak geliştirme faaliyetleri vb. konularda bilgi paylaşımı ve görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Son dönemdeki yasal düzenlemeler çerçevesinde gündeme gelen ve İlbank aracılığıyla yürütülmekte olan mekansal strateji planlarından da bahisle, il bütünü çevre düzeni/nazım imar planı, alan yönetimi, sektörel planlama, ulaşım ana planı gibi yeni planlama faaliyetleri yanında kentsel altyapı projeleri ve sağlanabilen yurt içi ve yurt dışı finansman kaynaklarına yönelik sunumlar ile Bankanın mevcut ve geliştirmeyi düşündüğü yeni faaliyet alanları ve son dönemdeki uygulamaları itibariyle yerel yönetimlerin bilgilendirilmeleri ve gelişmelerden haberdar olarak sürece katılmalarının sağlanması hedefleniyor.

Yorumlar