Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 28-29 Ocak 2015 tarihleri arasında Konya Dedeman otelde iki günlük  “Din Eğitiminde Kalite Çalıştayı” adında bir çalıştay düzenledi. Çalıştay, eş zamanlı olarak düzenlenen “İlahiyat Programında Kalite” ve “Hazırlık Arapça Programında Kalite” başlıklı iki kategori olarak gerçekleşti. 

“İlahiyat Programında Kalite” başlıklı oturumlarda; İlahiyat vb. fakültelerde sürdürülen eğitim öğretim programlarına öğrenci seçim süreci, öğrenci kontenjanları; program yeterliklerinin sorgulanması; öğretim elemanlarının işlevlerinin öğretim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve danışmanlık kapsamında irdelenmesi; eğitim uygulamalarının modern eğitim yaklaşımları çerçevesinde tartışılması; öğrenme ortamlarının fiziki durumu, öğretim materyalleri, öğretim elemanlarının sayısal anlamda yeterliliği, teknolojik alt yapı sorunlarının tespiti gibi konular tartışılmış ve bunlarla ilgili çözümler ele alındı. 
Çalıştay İmam Hatip Liselerini gündemine aldı. Çalıştay Türkiye’nin farklı bölgelerinden öğrenci öğretmen, yönetici veli, mezun ve mensup derneklerinden 50 farklı ilden toplam 250 ye yakın katılımcının yansıra, Konya’da bulunan imam hatip liselerinin öğretmen ve öğrencileri ile başta çeşitli ilahiyat fakülteleri olmak üzere farklı  il ve fakültelerden de geniş bir katılımcı kitlesini ağırladı. 

 Ensar  Vakfı, İlim Yayma, Önder gibi uğraş alanı İmam Hatip Lisesi olan pek çok vakıf ve dernekten de katılımcılar arasında yerlerini aldı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü,  genel müdürlük seviyesinde iki daire başkanı ve iki uzmanla iki gün boyunca çalıştayı hem yakından izledi hem de katkı sundu. 

Çalıştaya bürokrasinin de ilgisi yoğundu.  Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç,  MEB Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Konya Valisi Muammer Erol ve Milletvekilleri de programa hem katıldılar, hem birer konuşma yaptılar. Yenişafak Gazetesinden Yusuf Kaplan’da çalıştay’da bir “Maarif davamız ve Öncü kuşaklar” adlı bir konferans sundu.


İlk gün programı Prof.Dr Muhittin Okumuşlar’ın açılış konuşmasının ardından dan Protokol konuşmaları ile devam etti.  Konuşmacılar kısaca İHL lerinin kuruluşu, kuruluş gerekçeleri ve geçmişte yerine getirdiği fonksiyonlar vb konulara değindi. Pek çok konuşmasının dile getirdiği en önemli konu ise geçmişi 28 şubat ile sekteye uğrayan İmam hatiplerin zaman içinde yine eskisinden de daha iyi bir konuma sahip olacağına dair inançları oldu.


Protokol konuşmalarının ardından Vakfın Türkiye genelinde 20 ilde 3000 katılımcıyla gerçekleştirdiği İHL konu alan anket sunuldu. Anketi özetlemek gerekirse, bu okulda okuyan öğrencilerin de yaşıtları gibi sosyal medya kullandıkları, kitap gazete okudukları, spor ve sinema ile yakından ilgilendikleri, aşık oldukları,  takım tuttuklarını ortaya koydu. Daha doğru bir ifadeyle, ne bazı kesimlerin çok rüyalarına giren bir kabus olmadıkları gibi, ne de bazı kesimlerin omuzlarına yüklemek istedikleri kadar yükü çekemeyecek kadar, “çocuk ve genç” olduklarını ortaya koydu anket.


Anket’in ardından çalıştay 8 masada bir akademisyen/bürokrat başkanlığında 9 farklı kesimi temsilen kişilerden oluşan (öğretmen, öğrenci, veli, mezun dern, kız,erkek, yönetici vb) gruplara bölündü. Öğrenci, öğretmen ve öğrenme ortamlarını ihtiva eden 3 ana tema paydaşları görüş ve önerilerini sundular. İlk gün fikir tepsisi yöntemiyle SWOT (güçlü zayıf, tehdit ve fırsatlar) analizi ve İHL’lerin misyonu ve vizyonu belirlendi. Çalışmalar akşam saat 8 dek kadar sürdü. Salondaki bu çalışmaların ardından akademisyenler tüm masalardan toplanan raporları yeniden bir araya getirmek için bizzat benimde şahit olduğum üzre gece 03.00’ kadar çalıştılar.
İkinci gün programında aynı yöntemle hedefler ve çözüm önerileri konuları görüşüldü ve raporlaştırıldı. Son olarak Çalıştay koordinatörü ProfDr.Muhittin Okumuşlar, TİMAV Başkanı Abdullah Ecevit ÖKSÜZ ve Din Öğretimi Genel Müdür Nazif Yılmaz bir değerlendirme konuşması yaptı. Konuşmaların ortak cümlesi, “Geçmişte umudumuz var imkanımız yoktu, bugün hem umudumuz, hem imkânımız var” idi. 


Çalıştay sonuç raporu yakın bir zamanda TİMAV tarafından kamuoyu ve konunun paydaşlarına sunulacak. 

Çalıştay gerek çalışma yöntemi, gerekse katılımcı popülasyonu açısından, harikulade idi. Taşradaki bir vakfın böylesi bir katılım ve böylesine güzel bir organizasyonu gerçekleştirmesi açıkçası beklediğim bir şey değildi, katılımcı olarak çağrıldığımda uzun zamandır görmediğim veya sanal ortamda çokça görüşmemize karşın yüz yüze sohbet imkanı bulamadığım birkaç dostumla bir araya gelme düşüncesi heyecanlandırmıştı beni  ama itiraf etmeliyim ki bu kadar yoğun katılım, bu ölçüde nitelikli bir çalışma ve bu kadar yorgunluk beklemiyordum.  Bu işte umutları yeşerten gelecek günler adına  güzel hayal kurmamıza yaradı.
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ve Din öğretiminin ilgisini bura da zikretmesek haksızlık olur. Genel Müdür düzeyinde iki gün boyunca sadece “protokol” olarak değil, bizzat çalışmalara, masa başında katıldılar. Konya İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri de (hatta bir hayli uzaktaki  ilçelerde dahil) İki gün boyunca  programı yakından takip ettiler.


Ben iki günün sonunda, bir hayli yorgun ama bir o kadar da keyifli ve umut dolu olarak ayrıldım. Konya’da  aziz dostlarım Adil Gülmez, M.Fatih Bütün, Halit Arapoğlu, Yaşar Çıraklı ve onca yolun ıstırabına bir muhabbet uğruna katlanan ve bizleri ziyaret eden İzzet Eker, güldüğünde gözleri de gülen Musa Mert hocalarımla görüşme sohbet etme imkanı bulduk. Hararetli tartışmalarımız keyifli paylaşımlarımız oldu, yeni ve farklı meslektaşlarımızla tanıştık, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk.

Konya hem organizasyon başarısı, hem içeriği ile kalitesini ortaya koydu. Umutlarımızı yeşertti. Dağarcığımıza, bir hayli bilgi ve tecrübe kattık.  Programı emeği geçen herkesi, Okumuşlar hocamı,  Ecevit Bey’i böylesi güzel bir işe ve hayra vesile oldukları için yürekten kutluyorum.  Umutlarımızı yeşerttiler heyecanımıza heyecan kattılar.