Diz ağrısı rutin yaşam içinde hemen hemen herkesin karşılaştığı ancak  yoğun iş temposu içinde olanların bu ağrıyı daha yakından hissettikleri bir sıkıntıdır. Dizler beklenmedik bir ağrı verdiğinde ise bir çok aktivite kısıtlanabilir ve ağrıya neden olan sorun araştırılmaya başlanır. Bu sorunun kaynağı menüsküs olabilir. Öyle ki diz eklemi içinde bulunan menüsküs bir gün herhangi bir sebeple yaralanabilir. Üstelik menüsküs yaralanması hemen hemen her insanda ve her yaş grubunda görülebilir. Yani bu sorun sanıldığının aksine sadece sporcuların bir sorunu değildir. Erken teşhisin son derece önemli olduğu menüsküsün tedavisinde cerrahi yollara başvurulur. 

Bunları kısaca açıklayabiliriz. 
ARTROSKOPİ 
Artroskopi eklem problemlerinin tanı ve tedavisinde eklemin içinin görüntülenmesi için ortopedist tarafından kullanılan cerrahi bir işlemdir. Kelime olarak ‘eklemin içine bakmak’ anlamına gelir. Teknik olarak artroskopik işlem genel veya bölgesel anestezi altında açılan küçük bir kesiden eklemin içerisine optik ile girilip eklemin büyütülerek bir televizyon ekranına yansıtılması ile yapılan işlemdir. Büyütülmüş ve netleştirilmiş görüntü, yapıları daha yakından inceleme olanağı sağladığı gibi aynı anda tedavinin de yapılmasını sağlar. 
ARTROSKOPİ, menüsküs yaralanmalarında en çok tercih edilen kapalı ameliyat tekniğidir. Menüsküsün artroskopik yöntemle tedavisinde hasta hemen ayağa kalkabilmekte ve 1 günde taburcu olabilmektedir.
Artroskopi yöntemi ile yapılan cerrahi girişimlerin avantajları nelerdir?
Küçük insizyonlar. (Kesi yerlerinin çok küçük olması ve ameliyat sonrası ciltte dikiş sayısının bir yada iki olması). (Kozmetik avantaj)
Eklem içi yapılarının tümünün görülmesi.
Hastanede kalış süresinin kısa olması
Daha çabuk rehabilitasyon sonucu işe ve spora erken dönme. (Ekonomik avantaj)
Cerrahi girişimler sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyon oranlarında azalma. (Daha az oranlarda; yara enfeksiyonu, eklem sertliği, hareket kaybı v.b)

Artroskobik debritman; 
Girişimsel bir yöntem olan artroskobik debritman, artroplasti öncesi vakit kazanmak açısından önemli bir seçenektir. Debritman; eklem içinin serum fizyolojik ile yıkanması, serbest cisimlerin çıkarılması, yıpranmış ve yırtılmış olan menüsküslerin temizlenmesi, saçaklanmış olan kıkırdak parçalarının traşlanması ve temizlenmesi ile yapılır. Bu işlem ile hastaların büyük bir kısmında uzun süreli rahatlama olmaktadır. Bu işlemin esas amacı kireçlenmiş olan ekleme uygulanacak protezin süresini geciktirmektir.
Diz artroskopisi hangi durumlarda uygulanır?
Menüsküs yırtıklarında 
Ön ve arka çapraz bağ yırtıklarında 
Osteoartrit (kireçlenme)
Osteokondritis dissekans (kıkırdak lezyonları)
Sinovit (eklem içi sıvısının iltihabı,
Serbest cisimler ( eklem faresi )
Diz eklem zarının iltihaplanması ve büyümesi ( sinovit) ; genellikle romatizmal durumlara bağlıdır.
Artroz veya kireçlenmede