Dış finansman kuruluşlarının Türkiye'deki kurumlara proje finansmanı sağlamaya devam ettiğini belirten Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) deprem bölgesi için açıkladığı 1,5 milyar avroluk finansman paketi kapsamında 500 milyon avroluk desteğe yönelik mutabakat zaptının imzalandığını hatırlattı.

Şimşek, EBRD'nin yanı sıra Dünya Bankası'ndan da 3 proje için destek sağlandığını ifade etti. "Türkiye'nin ekonomi yol haritasına duyulan güven, dış kaynak akışının bu yıl da tüm hızıyla sürmesini sağladı." diyen Şimşek, Dünya Bankası ile yapılan işbirliği kapsamında 3 ayrı proje finansmanı için 1,5 milyar dolar temin edildiğini belirtti. Bu kaynakların, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin sağlanması ve işletmelerin yeşil dönüşüm sürecinin desteklenmesi amacıyla kullanılacağını vurguladı.

Şimşek, Dünya Bankası'ndan sağlanacak olan 1,5 milyar dolarlık kaynağın 3 projeye yönlendirileceğini açıkladı. Bu projelerden biri olan "Türkiye Dağıtık Enerji İçin Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Projesi" kapsamında yaklaşık 697 milyon dolar kaynak sağlanacağını dile getirdi. Proje, güneş panelleri ve batarya yoluyla elektrik depolama sistemlerine yönelik yatırımları destekleyerek ekonomik büyüklüğün 1 milyar doları geçmesi hedefleniyor.

İkinci projenin ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek "Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi" olduğunu belirten Şimşek, yaklaşık 400 milyon dolarlık kredi ile yeşil geçişten olumsuz etkilenecek sektörlerin destekleneceğini söyledi.

Son olarak, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKYB) tarafından yürütülecek "Türkiye Endüstriyel Emisyon Azaltım Projesi" için 200 milyon avro ve 200 milyon dolar olmak üzere yaklaşık 416,7 milyon dolar tutarında kredi sağlanacağını aktaran Şimşek, projenin KOBİ'lere uygun koşullu finansman sağlayarak daha yeşil üretim sistemlerine geçişlerini destekleyeceğini belirtti. Şimşek, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda enerji dönüşümünü gerçekleştirmek için Dünya Bankası ile işbirliğini kararlılıkla sürdüreceklerini ve kaynaklarını daha üretken alanlara yönlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.