Karaman’ın geçmişinden geleceğe ışık taşıyan  ışık taşıyan değerli araştırmacı yazar Durmuş Ali Gülcan, 3 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00’da Gazi Kültür Sanat Merkezinde düzenlenecek program ile anılacak.

DURMUŞ ALİ GÜLCAN KİMDİR?

Araştırmacı-Yazar (D. 1904, Karaman – Ö. 31 Mart 1997). Karaman İdadisini bitirdi. Karaman İlmiye Medresesinde iki yıl, Konya İrfaniye Medresesinde bir yıl Arapça ve İslâm ilimleri eğitimi aldı. Karaman ve Karamanoğullarının kimliği konularında araştırmalar yaptı. Ankara İl Kütüphanesi Eski Eserler Bölümü Şefliği görevine atandı (1953). Burada on üç yıl boyunca araştırmalarına devam etti. Arap diline ve gramerine hakimiyeti sayesinde bilgi ve belgelerin ortaya çıkarılmasını sağladı. Konya Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünden emekliye ayrıldı (1969). Daha sonra Karaman’a yerleşti.

Karaman Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünü sürdürdüğü 1940’lı yıllarda Konya’da yayımlanan EKEKON gazetesinde, Karaman’ın ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçları hakkında müstear adla  yazılar yazmaya başladı. Karaman Halk Evince çıkarılan Karaman adlı bir gazetenin yayın hayatına girmesinde öncülük etti ve Yazı İşleri Mü­dürlüğünü üstlendi. Bu gazetede Karaman tarihiyle ilgili makalelerini yayımladı (1947-50). Bitmez tüken­mez araştırma duygusuyla ve yaşadığı yere olan derin saygısıyla, araştırma ve bilgi birikimlerini kaleme aldı.

ESERLERİ:

Karamanlı Halk Ozanlarından Gufrânî ve Kenzî (1991), Karamanoğlu I. Mehmed Bey’in İhtilâli ve Ne­denleri, Karaman Mevlevihanesi, Mevlevilik ve Karamanlı Mevlevi Velileri, Karamanlı Hekim ve Hakîm Beşir Çelebi ve Edirne Menakıpnâmesi, Karamanoğlu 2. İbrahim Bey ve İmâreti Tarihçesi, Karaman Tarihinden Hikâyeler ve Gelenekler, Karamanoğlu Tari­hinden Dramatik İki Senaryo, Karaman Ma­halleleri ve Köyleri Tarihçesi, Karaman Ve­lilerinden Şeyh Ali Sultan ve Kemal Ümmi, Geçmiş Yüzyıllarda Karaman Büyükleri ve Şairleri, Yunus Emre’nin Kökeni ve Yöresi, Konya’nın Delibaşı İsyanı, Bu Olayın Karaman’a Sıçraması, Karamanoğullarının Kö­keni Selçuk ve Osmanlılar Karşısında Kişi­likleri (1995).