banner464

Düzce’de Afet Ve Acil Durum Toplantısı

Düzce’de afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini...

Düzce’de Afet Ve Acil Durum Toplantısı

Düzce’de afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini...

19 Aralık 2014 Cuma 14:39
44 Okunma
Düzce’de Afet Ve Acil Durum Toplantısı
Düzce’de afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek amacıyla Düzce Afet Müdahale Planı hazırlandı.

Vali Yardımcısı Kazım Karabulut başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Vali Yardımcısı Kazım Karabulut “İlimizin riskleri ve geçmişte de yaşadığımız afetler de göz önüne alınarak hazırlanan planın öneminden ve toplantılara katılımcıların gösterdiği ilginin memnuniyet verici” dedi.

Afet ve acil Durum Müdahale Yönetmeliği gereğince yürürlüğe giren Türkiye Afet Müdahale Planı esas alınarak hazırlanan ve Düzce’de afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek amacıyla Düzce Afet Müdahale Planı hazırlandı.

Bu çerçevede İl AFAD Müdürünün sorumluluğunda, Planlama Şube Müdürünün koordinatörlüğünde İl Plan Ekibi teşkil edildi. 26 adet Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planları ile İl Afet Müdahale Planının uyumlu olması amacıyla Düzce AFAD personelinden her hizmet grubu için temsilci görevlendirildi. 12 Eylül-26 Eylül 2014 tarihlerinde İl AFAD personeline Düzce Afet Müdahale Planı eğitimi verildi. 2 Ekim 2014 tarihinde Vali Vekili Hasan Bağcı başkanlığında Ana Çözüm Ortağı Kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımı ile TAMP ve Düzce Afet Müdahale Planı bilgilendirme toplantısı yapıldı. 16 Ekim 2014 tarihinde İl AFAD’ın ana çözüm ortağı olduğu Arama Kurtarma ile KBRN Hizmet Grubu Operasyon Planında görevli Destek Çözüm Ortağı Kurumlara bilgilendirme toplantısı yapıldı. 22 Ekim 2014 İl AFAD’ın ana çözüm ortağı olduğu Barınma Hizmet Grubu Operasyon Planında görevli Destek Çözüm Ortağı Kurumlara bilgilendirme toplantısı yapıldı. 23 Ekim 2014 İl AFAD’ın ana çözüm ortağı olduğu Satın alma Kiralama Hizmet Grubu ile Bilgi Yönetimi Değerlendirme ve İzleme Hizmet Grubu Operasyon Planında görevli Destek Çözüm Ortağı Kurumlara bilgilendirme toplantısı yapıldı. 7 Kasım 2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün ana çözüm ortağı olduğu Hasar Tespit Hizmet Grubu ile Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu Operasyon Planı hazırlama toplantısı yapıldı. 27 Kasım 2014 tarihinde Planda görev alan kurumların Plan Ekibi ile Hizmet Grubu Başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda Düzce Afet Müdahale planının son değerlendirilmesi yapıldı. 1 Aralık 2014 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün ana çözüm ortağı olduğu Psiko-Sosyal Destek Hizmet Grubu Operasyon Planı hazırlama toplantısı yapıldı.

Son olarak da Vali Yardımcısı Kazım Karabulut başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

İl Müdürü Ali Kartal Planlama sürecinden ve Planın Kurulda görüşülmesini müteakip Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığınca uygun görüş verilmesi halinde Valinin onayı ile yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Yorumlar