Ebe ve Hemşirelere Eğitim Verildi Foto Galeri: Ebe ve Hemşirelere Eğitim Verildi

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından kadın sağlığının korunması, desteklenmesi ve sürdürülmesi, anne ve bebek morbidite ve mortalitesinin en aza indirilmesi amacıyla Gebe bilgilendirme Sınıfı Programı yürütülmektedir. Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı; tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili konularda bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamayı, normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerin benimsenmesi konularında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.

İlimizde bu faaliyetleri yürütecek ebe ve hemşirelere 28.07.2023 tarihinde Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi yapılmıştır. Gebeler, Merkezde Sağlıklı Hayat Merkezi ve KEAH'nde, ilçelerde Toplum Sağlığı Merkezlerinde Gebe Bilgilendirme Sınıflarında yararlanabilir. Doğum süreci ve doğuma dair güncel bilgilerin sunulduğu bu sınıflara tüm gebelerimizi bekliyoruz. Doğuma Hazırlık Eğiticilerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz.