banner464

Biyoloji Öğretmenlerinin Etkisi Araştırıldı 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) “Biyoloji Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Anlayışları İle Öğrencilerin Öğrenme Anlayışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi“ konulu bir araştırma gerçekleştirildi.

Biyoloji Öğretmenlerinin Etkisi Araştırıldı 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) “Biyoloji Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Anlayışları İle Öğrencilerin Öğrenme Anlayışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi“ konulu bir araştırma gerçekleştirildi.

09 Mart 2016 Çarşamba 09:39
436 Okunma
Biyoloji Öğretmenlerinin Etkisi Araştırıldı 
KMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Özlem Sadi ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çevik tarafından yürütülen ve Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenen araştırmayla Karaman’da öğrenim gören lise öğrencilerinin biyoloji öğrenme anlayışları üzerinde biyoloji öğretmenlerinin öğrenme-öğretme anlayışlarının etkisi araştırıldı.
Projede Karaman merkez liselerinde öğrenim gören 1700 öğrenci ve 20 öğretmen araştırmaya tabi tutuldu. Çalışmada biyoloji öğretmenlerinin yapılandırmacı ve geleneksel öğrenme yaklaşımları olmak üzere iki farklı şekilde ders işlemelerinin öğrencilerin öğrenme anlayışlarında ne kadar etkili olduğu araştırıldı. 
“Yapılandırmacı yaklaşımla ders işlemek öğrenciyi olumlu etkileyebilir”
Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılarak Karaman il merkezinde yer alan liselerde öğrenim gören öğrenciler ve biyoloji öğretmenlerine anket uygulandı.
Araştırma sonuçlarına göre biyoloji öğretmenlerinin öğrencilerin öğrenme anlayışlarını üç alt boyutta etkilediği görüldü. Bu alt boyutların ezberleme, uygulama ve yeni bakış açısı oluşturma olduğu belirlendi. Araştırma bulgularına göre yapılandırmacı öğrenme-öğretme anlayışını benimseyen öğretmenlerin öğrencileri uygulama ve yeni bakış açısı oluşturma boyutlarında daha yüksek ortalamalara sahip; başka bir ifade ile öğrenciler geçmişte öğrendiği bilgileri yeni bilgilerle bağdaştırarak kullanabiliyor. Geleneksel öğrenme-öğretme anlayışını benimsemiş öğretmenlerin sınıflarında eğitim gören öğrencilerin ise ezberleme konusundaki ortalamaları daha yüksek.
Araştırmanın önemine değinen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çevik, “Projede cinsiyet, sınıf düzeyi, okul faktörü gibi etkenler de öğrenme yaklaşımlarını etkilemiştir. Cinsiyet faktörü kız öğrenciler lehine anlamlı sonuçlar verirken, sınıf düzeyi ve okul türleri arasında da anlamlı korelasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır.” dedi.
“Sınıf düzeyi, öğrenme anlayışı üzerinde etkili olabilir”
Farklı bir projede “Lise Öğrencilerinin Biyoloji Öğrenme Anlayışlarının Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Açısından İncelenmesi” konusunu araştıran Yrd. Doç. Dr. Özlem Sadi şunları ifade etti: “Sınıf düzeyinde öğrencilerin biyoloji öğrenme anlayışlarına bakıldığında 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin sınav odaklı ve daha çok ezberleyerek öğrenmeyi tercih ettiği görülüyor. 9. ve 12. sınıf öğrencileri ise uygulama ve anlama noktasında diğer öğrencilerden daha yüksek öğrenme düzeyine sahipler; ayrıca 9. ve 12. sınıf öğrencileri biyoloji dersinde öğrendikleri bilgileri günlük hayatta karşılaştıkları olaylarla bütünleştirerek öğrenmeyi tercih ediyor. Bu sonuç, hem Türkiye’deki biyoloji dersi müfredatıyla hem de sınav sistemiyle ilgili olabilir.” 
 
Yorumlar