banner464

ETÇEP'i Karaman'da 500 Öğretmene Anlattılar

Kısa adı ETÇEP olan Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi Karaman'da tanıtılmaya ve işlenirliği de hayata geçirilmeye devam ediyor.

ETÇEP'i Karaman'da 500 Öğretmene Anlattılar

Kısa adı ETÇEP olan Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi Karaman'da tanıtılmaya ve işlenirliği de hayata geçirilmeye devam ediyor.

23 Haziran 2016 Perşembe 17:20
877 Okunma
ETÇEP'i Karaman'da 500 Öğretmene Anlattılar
Bu kapsamda Proje koordinatörlüğünde görevli Karaman Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikoloji Danışman Seda Tan, Mehmet Çavaş İlkokulu Müdürü Mustafa Doğan, Anafartalar Ortaokulu Müdürü M. Akif Duman, Güzel Sanatlar Lisesi Müdür Yardımcısı Nazmi Coşkun, Akçaşehir İlkokulu Müdürü Tuba Uysal, Rehber öğretmen Burcu Doğançay yaklaşık 500 öğretmene ETÇEP'i anlattı.
Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi ve Karaman Güzel Sanatlar Lisesinde gerçekleşen seminerler gayet verimli geçti.
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP), temel olarak, kamuoyunda toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçlar. Proje faaliyetleri özelinde ise eğitim sisteminin tüm bileşenlerine toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını yerleştirmeyi hedefler.
ETÇEP projesi kapsamında Türkiye genelinde 10 pilot il seçilmiş, her ilde 4 okul olmak üzere 40 okulda uygulanmaya başlanmıştır. Karaman'da bu proje kapsamındadır.
EĞİTİMDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (ETÇEP)
ETÇEP projesi kapsamında Türkiye genelinde 10 pilot il seçilmiş, her ilde 4 okul olmak üzere 40 okulda uygulanmaya başlanmıştır. Okulumuzda bu proje kapsamındadır.
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP), temel olarak, kamuoyunda toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçlar. Proje faaliyetleri özelinde ise eğitim sisteminin tüm bileşenlerine toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını yerleştirmeyi hedefler.
Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) işbirliği ile yürütülmekte olan Proje, eğitim sektöründeki tüm akademik ve idari kadroların toplumsal cinsiyete duyarlı bir bakış açısı kazanmasını, okullarda kız ve erkek öğrenciler için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını ve öğrenciler aracılığı ile veliler arasında toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına ilişkin farkındalık yaratmayı öngörmesi açısından ülkemizde bu alandaki ilk uygulama örneğini oluşturur.
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğiyle ilgili Temel Kavramlar
Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki fark nedir?
Cinsiyet, bireyin kadın ya da erkek olarak doğuştan getirdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özelliklerdir.
Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkek için toplumca uygun görülen rol ve görevler, sorumluluklar ve toplumun bu iki cinsten beklentilerini tanımlar.
Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir? 
Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve erkekler ile kız ve erkek çocukların haklar ve fırsatlardan tam ve eşit bir biçimde yararlanmaları  ve sorumlulukları eşit olarak bölüşmeleri olarak tanımlanabilir. Toplumsal cinsiyet eşitliği kadın ve erkeğin aynılaştırılması anlamına gelmez; haklar, fırsatlar ve sorumlulukların cinsiyet temelinde farklı bir biçimde tanımlanmamasını öngörür. 
Toplumsal cinsiyet eşitliği, herhangi bir konuda plan, program ve politika hazırlama ve uygulama süreçlerinde kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarının, beklentilerinin ve önceliklerinin farklı olabileceğini kabul eder. Bu ihtiyaç, beklenti ve önceliklerin dikkate alınması gerektiğine işaret eder. Bu nedenle de, toplumsal cinsiyet eşitliği hem bir insan hakları meselesidir, hem de insan merkezli kalkınmanın önkoşulu ve göstergesidir. 
 Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği ne anlama gelir?
 Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitimde (erişim, eğitim süreçleri ve eğitimin çıktıları) kız ve erkek çocuklarına her türlü kalıp yargıdan uzak biçimde, gerçek anlamda eşit haklar tanınması, eşit fırsatlar sağlanması ve eşit muamelenin güvence altına alınması anlamına gelir. Bu hedefe, eğitime erişim, eğitim ortamları ve süreçleri ile eğitim yönetiminin kız ve erkek çocukların farklı öncelikleri, ihtiyaçları ve beklentilerini dikkate alan plan, program, politika ve uygulamalar yoluyla ulaşılabilir.
Son Güncelleme: 24.06.2016 10:00
Yorumlar