banner464

Etik İlkeleri Eğitimi Verildi

İdari Personel Etik İlkeler ve Etik Kurul Yönergesi Taslağı” anlatıldı

Etik İlkeleri Eğitimi Verildi

İdari Personel Etik İlkeler ve Etik Kurul Yönergesi Taslağı” anlatıldı

10 Temmuz 2014 Perşembe 16:49
953 Okunma
Etik İlkeleri Eğitimi Verildi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) ilk olarak 2009 yılında başlatılan iç kontrol çalışmaları kapsamında personele yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriliyor. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Konferans Salonunda 10 Temmuz günü düzenlenen toplantıda üniversite personeline “İdari Personel Etik İlkeler ve Etik Kurul Yönergesi Taslağı” anlatıldı.

İç kontrol sistemini hayata geçirmek ve tüm üniversite personelinin iç kontrol standartları çerçevesinde çalışmasını sağlamak amacıyla KMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Abdullah Demirel’in sunumuyla gerçekleşti.

“Ahlak kuralları yöresel, etik kuralları ise evrenseldir”

Sunumunda öncelikle ‘Etik ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri’nden söz eden Uzm. Yrd. Abdullah Demirel, etik ve ahlak terimlerinin sıkça karıştırıldığına dikkat çekerek, “Ahlak görecelidir ve toplumdan topluma değişebildiği gibi, aynı toplum içindeki farklı grupların benimsediği ahlak kuralları arasında bile farklılıklar vardır. Fakat etik daha evrensel ve genel geçerliliğe sahip bir karakter taşır.” şeklinde konuştu. 

Etik Davranış İlkeleri Çalışma Hayatının Olmazsa Olmazı

Etik davranış ilkeleri hakkında bilgi veren Uzm. Yrd. Demirel, görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci, halka hizmet bilinci, dürüstlük ve tarafsızlık, görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması, hediye alma ve menfaat sağlama yasağı, mal bildiriminde bulunma gibi ilkelerin uygulanmasının çalışma hayatında büyük önem taşıdığını belirtti. 

Etik davranışı etkileyen faktörleri sıralayan Demirel, kişilerin ahlak özellikleri, yaşadıkları sosyal çevre ve çalıştıkları kurumların onların etik davranışları üzerinde etkili olduğunu ifade ederek, “Çalışanların işyerine karşı sorumlulukları, kişilerin sadakat bilincine sahip olmaları ile ilgilidir. Bireyler işyerindeki tüm değerleri kendi öz değerleri gibi benimsemelidir.” dedi. 

Etik Karar Verebilmek İçin Gerekli Testler

Bireylerin etik bir karar verme aşamasında harekete geçmeden önce kendilerine çeşitli testler uygulamaları ve bu soruların cevaplarına göre karar almaları gerektiğini hatırlatan Uzm. Yrd. Demirel, bu testleri şu şekilde sıraladı: 

Gazete Testi: Aldığım karar gazetenin ön sayfasında nasıl durur? 
Zaman Testi: Aldığım karar 1 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra nasıl görünecek? 
Aile Testi: Kararımı aileme açıkladığımda gurur mu duyacaklar yoksa utanacaklar mı?
Amir-Müfettiş Testi: Kararımın adil, tarafsız ve kanıtlara dayalı olduğunu ispatlayabilecek miyim?
Kişisel Test: Kararımın sonucundan doğrudan etkilenirsem, kararımın sağlıklı olduğunu kabullenebilecek miyim?


İdeal Yöneticinin Özellikleri 

Sunumunda yöneticilik ve liderlik kavramlarının farklı yönlerine de değinen Demirel, en ideal yöneticilerin, aynı anda liderlik özelliklerine de sahip kişiler olduğunu söyledi. Yöneticilerin düzeni sürdürmek, sisteme odaklı çalışma, olaylara kısa vadeli bakma gibi özellikleri olduğunun altını çizen Demirel, liderlerin ise bu özelliklerin aksine farklılık yaratan, insan odaklı çalışan ve uzun vadeli planlar yapan bireyler olduğunu vurguladı. Demirel, en ideal liderlerin ise etik davranan liderler olduğunu sözlerine ekledi.

Konfüçyüs ve Mahatma Gandhi’den Örnekler

Konfüçyüs’ün, “İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır. İnsanları erdemle ve ahlak kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma duygusuna sahip olacaklar, hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır.” sözüne vurgu yapan Uzm. Yrd. Abdullah Demirel, Mahatma Gandhi’nin de “Sözlerinize dikkat edin, düşüncelerinize dönüşür; düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür; duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür; davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür; alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür; değerlerinize dikkat edin,  karakterinize dönüşür; karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür!” sözlerini paylaştı. 

Uzm. Yrd. Abdullah Demirel’in “KMÜ İdari Personel Etik İlkeler ve Etik Kurul Yönergesi Taslağı” hakkında bilgilendirmeler yapmasının ardından eğitim semineri sona erdi. 

Son Güncelleme: 11.07.2014 23:03
Yorumlar